Paven i fengsel

En improviserad kör av ficktjuvar och langare hälsade påven välkommen när han på söndagen besökte Roms viktigaste fängelse och vädjade om förkortade fängelsetraff för alla fångar i hela världen som en gest av barmhärtighet i samband med det pågående jubelåret.

Fångar i jeans och t-shirt var med på en mässa som den 80-årige Johannes Paulus II firade mitt inne i fängelset Regina Coeli, som är uppkallat efter jungfru Maria "himmelens drottning" och ligger i det medeltida kvarteret Trastevere. Andra fångar hörde på mässan från sina celler. Påven bar en grön mässhake som hade tillverkats för honom av fångarna och firade mässan på en låg plattform av olivträ som fångarna själva hade snickrat ihop. Flera fångar tjänade vid altaret som ministranter.

I Regina coeli-fängelset sitter fångar som dömts för mindre brott eller som inte har dömts ännu. Grova brottslingar placerats i Rebibbia-fängelset utanför staden. Nyligen skakades Regina coeli-fängelset av att fångarna protesterade mot förhållandena i fängelset. 25 fångvaktare skadades under protesterna. Flera hundra vakter hade extrainkallats för påvebesöket men inga incidenter inträffade.

Mässan i fängelset var en av de oräkneliga jubelårsfesterna för olika grupper och kategorier. Sedan senmedeltiden firar katolska kyrkan vart 25:e år ett heligt år med inspiration från Gamla testamentets jubelår, som handlade om skuldavskrivning och frigivande av slavar. I samband med jubelåret 2000 har påven och katolska kyrkan därför vädjat om avskrivning av tredje världens utlandsskuld och förkortade straff för världens fångar. "Jesus kom för att befria oss, och i hans namn ber jag myndigheterna om en gest av barmhärtighet för alla fångar under jubelåret", sade påven i början av mässan. I juni offentliggjorde Johannes Paulus II ett dokument där han uppmanade världens ledare att se jubelåret som ett tillfälle att förkorta straffen för alla fångar som en symbolisk gest av barmhärtighet och att se över hela fängelsesystemet.

Påven sade till fångarna att fängelsestraffet inte är en hämnd utan ett tillfälle att omvända sig och bli en bättre människa. Kanske skulle också deras offer känna att rättvisa skipats om de omvände sig snarare än om de bara avtjänar ett visst antal år i fängelse, undrade påven:

"Straffet är inte en social vedergällning eller en institutionell hämnd. Straffet och fängelset är meningsfullt om de inte bara avskräcker från brott utan också bidrar till att förnya människor. De måste hjälpa den som har begått ett misstag att reflektera och ändra sitt liv för att på nytt integreras i samhället. Därför ber jag er att med alla era krafter sträva efter ett nytt liv i mötet med Kristus. Om ni slår in på den vägen kan hela samhället inte annat än glädja sig. Kanske rentav era offer känner att rättvisa har skipats om de ser att ni förändrats, mer än om ni bara avtjänar ert straff."

http://www.radiovaticana.org/scandinavo/svedese.htm

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB

av Webmaster publisert 10.07.2000, sist endret 10.07.2000 - 17:17