Pater Lars Frendel, svensk fransiskaner, ankommet Oslo

Den svenske fransiskaner Lars Frendel er flyttet fra Linköping i Sverige til Oslo, dit han ankom den 5. juli 2000. Han er den nye guardian for fransiskanerne tilhørende den nederlandske ordensprovins, i St. Hallvard i Oslo. Lars Frendel er halvt dansk, og ble født den 5. juni 1947 i København. Da han var ti år, flyttet familen til Sverige. Han trådte inn hos fransiskanerne i 1986, avla sine evige løfter den 14. september 1990 i Linköping, og ble presteviet 23. mars 1996 i Linköping. Han har virket i Caritas Sverige (1988-1990), studert til prest i Stockholm, Uppsala og Roma (1990-1996), og vært sogneprest i Linköping 1997-2000.

Adresse: St. Hallvard kloster, Enerhauggata 4, 0651 Oslo

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 10.07.2000, sist endret 10.07.2000 - 23:27