Pater Ronald Hölscher OFM forlater St. Hallvard i Oslo, flytter til Grefsen

Fransiskanerpater Ronald Hölscher (72 år) har mandag 3. juli 2000 flyttet inn i St. Josephsøstrenes hjem på Grefsen i Oslo, etter mange års innsats i St. Hallvard menighet i Oslo. Han har også vært guardian for fransiskanernes kommunitet der.

Pater Ronald Hölscher er faktisk den eneste gjenværende nederlender av fransiskanerne i Norge. Fransiskanere fra den nederlandske ordensprovins begynte arbeide i Norge i 1924, og i alt har 16 nederlandske fransiskanere hatt sitt virke i Norge, medregnet pater Hölscher.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 10.07.2000, sist endret 10.07.2000 - 23:57