USA:s kongress stöder Vatikanen i FN

USA:s kongress tycker att Vatikanen skall stanna kvar i FN och menar att FN:s trovärdighet annars skulle hotas. Den 11 juli antog USA:s kongress en resolution som stöder Vatikanens närvaro vid FN. Texten antogs nästan enhälligt: 416 för och en mot (demokraten Pete Stark från Kalifornien). Resolutionen var ett svar på den kampanj som drivits de senaste fem åren av den Washingtonbaserade organisationen "Catholics for a free choice", som försöker skapa opinion för att Heliga stolen, som Vatikanen kallas i diplomatiska sammanhang, inte längre skall få vara med i FN och dess konferenser. Särskilt protesterade organisationen mot Heliga stolens ståndpunkt under FN:s befolknings- och kvinnokonferenser i frågor som rör abort. De senaste trettio åren har Heliga stolen haft observatörsstatus i FN, liksom Schweiz. Det betyder att dess sändebud har rätt att tala och delta i FN:s internationella konferenser men inte att rösta i generalförsamlingen.

USA:s kongress "motsätter sig bestämt varje försök att utesluta Heliga stolen ur FN" och "menar att varje degradering av Heliga stolens ställning i FN skulle åsamka FN:s trovärdighet allvarlig skada." Kongressens resolution är inte bindande för USA:s regering. Liknande initiativ har tagits av senaten i Chile och parlamentet i Filippinerna.

Vatikanen har diplomatiska förbindelser med 169 stater. Det beror inte bara på att Vatikanen är en stat utan framför allt på att katolska kyrkan är en internationell organisation: det framgår tydligt av att många stater hade kvar sina sändebud vid påvestolen också under åren 1870 till 1929, då påven hade förlorat den världsliga makten till den nya italienska staten och Vatikanstaten ännu inte hade skapats. Uttrycket "Heliga stolen" syftar just på katolska kyrkans ledning, inte på den miniatyrstat som uppkallats efter den kulle på vars sluttning Peterskyrkan byggdes över aposteln Petrus grav.

http://www.radiovaticana.org/scandinavo/svedese.htm

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB

av Webmaster publisert 20.07.2000, sist endret 20.07.2000 - 10:12