Vatikanen om Jerusalem

Vatikanen står fast vid sin ståndpunkt beträffande Jerusalems framtid, som ju tycks vara det svåraste problemet att lösa i förhandlingarna om fred i Mellanöstern mellan Israels premiärminister Ehud Barak och den palestinske ledaren Yasser Arafat. Barak håller fast vid att Israel måste ha oinskränkt suveränitet över hela staden. Han är bara beredd att ge palestinierna "kommunal självständighet", vilket i princip betyder att palestinierna inte får ha mer än trafikpoliser. Arafat å sin sida säger att östra Jerusalem, som erövrades och annekterades av Israel 1967, är ockuperat land precis som resten och måste återlämnas till palestinierna, som skall använda östra Jerusalem som huvudstad för den framtida palestinska staten. Han är villig att göra ett undantag för det judiska kvarteret i Gamla staden och Västra tempelmuren eller Klagomuren, som är judendomens heligaste plats.

Enligt Heliga stolen, som påven och hans medarbetare kallas på diplomatspråk, behöver Jerusalem en särskild status med internationella garantier på grund av att staden är helig för en stor del av världen. Det sade på fredagen Vatikanens vice presstalesman pater Ciro Benedettini till nyhetsbyrån AFP. "Heliga stolens ståndpunkt är den som framlades av (Vatikanens utrikesminister) ärkebiskop Jean-Louis Tauran under hans besök i Jerusalem 1998. Den har inte ändrats sedan dess." Vatikanen har i flera år krävt att världssamfundet skall få något slags kontroll över Jerusalem eftersom staden är helig för flera religioner. "Jerusalem, sade ärkebiskop Tauran den gången, är helt unik, och kräver ett helt unikt engagemang inte bara från Heliga stolen utan från hela världssamfundet, så som skedde 1947", fortsatte Benedettini. Det var 1947 som FN:s generalförsamling antog en resoulation som förslog att Jerusalem skulle hamna under internationellt styre.

I mitten av februari undertecknade Heliga stolen och den palestinska myndigheten ett avtal som tog upp frågan om Jerusalem. Där slogs det fast att "beslut och ensidiga handlingar som ändrar på Jerusalems särskilda karaktär och status är moraliskt och juridiskt oacceptabla." Israel reagerade starkt på att Vatikanen uttryckte sig så i en text som författats utan att samråda med Israel, och Vatikanens presstalesman Joaquin Navarro-valls skyndade sig att förklara att "beträffande Jerusalem tar avtalet inte upp frågor om suveränitet eller territorier som rör de bägge parterna israeler och palestinier." Texten "syftar bara på (stadens) religiösa och kulturella dimension".

Vatikanradions skandinaviska avdelning

av Webmaster publisert 22.07.2000, sist endret 22.07.2000 - 20:33