Bibelen oversatt til 2.300 språk

Roma - KI (Zenit) - I 1804 hadde Bibelen blitt oversatt til 67 språk. I 1850 steg antallet til 200, og på slutten av 1800-tallet nådde det 500. Antallet ble doblet de neste 50 årene. I følge en rapport fra bibelselskapene i april 2000 har Den hellige Skrift nå blitt oversatt til 2.300 språk. Det er imidlertid et stykke igjen: Antallet av kjente språk i verden er over 6.500.

Zenit 19. juli 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 28.07.2000, sist endret 28.07.2000 - 15:38