Forskjeller mellom muslimer og katolikker om sivile rettigheter

Vatikanet- KI (Zenit) - Det årlige møtet mellom ledere for Det pontifikale råd for interreligiøs dialog, ledet av kardinal Francis Arinze, og medlemmer av de fire verdensomfattende islamske organisasjonene ble holdt i Kairo i begynnelsen av juli. Møtets tema var «Borgernes rettigheter og plikter». Det ble lagt spesiell vekt på respekt for livet. arbeidet, familien og ytringsfrihet i samfunnet. Borgernes plikter ble også spesifisert. Etter møtet sa kardinal Arinze til Vatikanradioen at det var ytterst interessant å se punktene hvor det var enighet med muslimene, men også forskjellene som eksisterer mellom de to religionene når det gjelder sivile rettigheter. Den nigerianske kardinalen sa at formålet med disse møtene ikke så mye er å oppnå enighet på alle områder, men å utveksle synspunkter for å forbedre den gjensidig forståelsen. Vatikanets delegasjon avla et høflighetsbesøk til storsjeiken av Al-Azhar, lederen for sunnimuslimene. Under møtet mintes sjeik Tantawi pave Johannes Paul IIs besøk den 24. februar. Katolske og muslimske representanter bekreftet sin intensjon om å intensivere anstrengelsene for å samarbeide i byggingen av en bedre verden.

Zenit 21. juli 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 28.07.2000, sist endret 28.07.2000 - 15:42