Ny fransiskaner på plass i Oslo

Den 28. juli ankom p. Mariusz Lewandowski O.F.M. Oslo der han skal styrke den fransiskanske kommuniteten i Akersveien 6. P. Lewandowski ble født 21.10.68 i Wroclaw, avla evige løfter i fransiskanerordenen den 16.10.94 og ble presteviet den 25.5.1996 i Wroclaw. Han arbeidet som kapellan og kateket i St. Paschalis menighet i Raciborz i fire år.

P. Lewandowski tilhører den polske st. Hedvig-provinsen, som fra før av har to prester i Akersveien: p. Cyprian Markowski og p. Nikolas Goryczka. Første post på programmet for den nyankomne presten blir å lære norsk.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 01.08.2000, sist endret 01.08.2000 - 11:26