I august tilhører Roma den kristne ungdommen

Roma - KI (KAP) - Et av de største høydepunktene i feiringen av Det hellige år 2000 i Roma står nå for døren. Opptil 1 ½ millioner unge katolikker fra 160 land ventes til den 15. Verdensungdomsdagen mellom 15. og 20. august. Fra Norge reiser rundt 130 personer. Høydepunktene blir de to seremoniene med paven på det store universitetsområdet Tor Vergata litt utenfor Roma: En bønnevake om kvelden den 19. august og avslutningsmessen dagen etter. Da vil paven feire messen sammen med 650 kardinaler og biskoper på en 150 meter bred og åtte meter høy plattform. Flere hundre korsangere samt orkester- og bandmusikere står for det musikalske.

Før ungdomsmøtet i Roma avholdes internasjonale ungdomsmøter i hele Italia. Verter er landets 200 bispedømmer, hvor ungdomsforbund og menigheter tar imot 150.000 unge fra hele verden fra 10. til 13. august. På programmet står messer, møter i menighetene, musikk-, sports- og teaterbegivenheter. Deretter drar de utenlandske og italienske ungdommene sammen til Roma den 14. august, hvor de skal bo i skoler, menighetssentre, tidligere kaserner og statlige bygninger. Til åpningen av Verdensungdomsdagen den 15. august, festen for Marias opptakelse i himmelen, venter organisatorene at antallet vokser til minst 500.000. Pave Johannes Paul II vil hilse de unge på to steder: Først italienerne klokken 18 foran Lateranbasilikaen og deretter utlendingene på Petersplassen.

I dagene etter innbys de unge på formiddagene til katekese på ulike språk, holdt av biskoper. Dessuten står pilegrimsvandringer, messer og prosesjoner til de store basilikaene på programmet. I årets Verdensungdomsdag inngår også de grunnleggende elementene til en Jubileumsvalfart: Å gå gjennom Den hellige dør i Peterskirken, besøk ved den hellige Peters grav i Peterskirken og fremsigelse av Trosbekjennelsen. For å gjøre dette mulig, blir deltakerne delt opp i tre grupper, som på en av de tre dagene fra 16. til 18. august gjennomfører denne valfarten, som fører fra Via della Conciliazone gjennom Den hellige dør og ender ved Confessio i Peterskirken. Bønn, messe, meditasjon og utveksling preger programmet, men Ungdomsmøtet vil også være stedet for internasjonale møter og formidle Verdenskirkens erfaringer. For eksempel vil 300 unge fra borgerkrigsområder komme til Roma og fortelle om sin situasjon: fra Albania og Kosovo, fra Sudan, Angola, Sierra Leone, Sri Lanka, Indonesia og Øst-Timor. Et solidaritetsfond gjør det mulig for disse ungdommene å komme til Roma, i likhet med unge fra land som Kirgisistan, Mosambik, Madagaskar og Usbekistan.

På ettermiddagene er det satt av tid til kulturelle og interkulturelle begivenheter i tillegg til møte med vertsmenighetene. Fredag 18. august føres en korsvei over Romas hovedårer. En særlig betydning har programmet Incontragiovani («Ungdom møtes»), som ungdom fra hele verden har blitt innbudt til å levere bidrag til. Resultatet er arrangementer av forskjellig art: konserter, bønn, økumeniske møter, teater og danseforestillinger, utstillinger, filmfremførelser og multimedieshow. Disse finner sted på offentlige plasser, i parker, kirker eller idrettsanlegg. Også fremtredende kunstnere har tilsagt sin medvirkning, blant dem den italienske kunstneren og sangeren Angelo Branduardi.

Lørdag formiddag vil gruppene begi seg til Campusen på universitetet Tor Vergata, stedet for bønnevaken og messen med paven, siden det ikke finnes noe sted i byen som er stort nok. De unge troende vil der samle seg under et 36 meter høyt trekors. Arrangørene bygger en teltby på 5.000 telt på området, hvor de unge kan overnatte. Som tema for den 15. Verdensungdomsdagen har paven satt «Ordet er blitt kjød og har tatt bolig blant oss» fra Johannesevangeliet. Mottoet skal gjøre det tydelig at «frelsen kommer fra Gud». Derfra utgår ledetråden i Verdensungdomsdagen: å kjenne, leve og gi videre troen som svar til Gud, som i Jesus Kristus har blitt menneske. Verdensdagen tilbyr de unge det glade budskap om fred, frihet og håp. Deltakelsen i Verdensungdomsdagens arrangementer, som messer, katekese og fester, er gratis, understrekes det i det romerske organisasjonskontoret. Men det må betales et gradert bidrag for tak over hodet i Roma, fellesmåltider og offentlig transport - unntatt transport til avslutningsarrangementet.

Hittil har 200.000 unge betalt sitt bidrag, men arrangørene regner erfaringsmessig med at de fleste betaler først ved ankomst Roma. Mange italienske deltakere bor og spiser hos slektninger, venner og bekjente, så de trenger ikke betale og omfattes derfor ikke av denne statistikken. Alt tyder på at Verdensungdomsdagen både antallsmessig, «men også spirituelt», blir en stor suksess. Det enorme arrangementet er mulig bare ved hjelp av innsatsen fra 45.000 frivillige, «volontari».

Kathpress 27. juli 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)