Forhandlinger om Euro avsluttet

Brussel - KI (KAP) - Forhandlingene mellom Italia og Den hellige Stol om Vatikanets deltakelse i Euro-samarbeidet er praktisk talt avsluttet. Den endelige godkjennelsen av resultatet skal foretas senere av finansministrene i Den europeiske union (EU). Dette vil skje når Frankrikes forhandlinger med Monaco er avsluttet. Italia har fått i oppdrag av finansministrene i EU å slutte avtaler med San Marino og Vatikanstaten om innføringen av Euro.

I følge en talsmann for Italias EU-representasjon står Vatikanet fritt i å bestemme hvilket motiv som skal avbildes på den «nasjonale» siden av sine Euro-mynter. EUs finansministre vil deretter sannsynligvis ta dette valget til etterretning. I fjor kom det enkelte uoffisielle forbehold fra enkelte deltakerland i Euro-samarbeidet mot tanken på at Vatikanet kunne prege pavens portrett på Euro-myntene.

Talsmannen sier videre at avtalen i all hovedsak tilsvarer den som gjaldt for bruken av lire i Vatikanet. Mellom Frankrike og Monaco på den ene siden og Italia og San Marino og Vatikanstaten på den andre har det i lang tid eksistert toll- og valutaavtaler. I henhold til Euro-avtalen har bare deltakerlandene rett til å utstede sedler og mynter i denne valutaen. I henhold til den nåværende avtalen mellom Italia og Den hellige Stol har Vatikanet rett til å utstede 500 og 1000-liremynter. I fremtiden vil Italia avstå en del av den andelen mynter de har fått tillatelse til å prege og gi denne andelen til Vatikanet. Euro-myntene vil ha en side som er lik i alle deltakerlandene og en «nasjonal» side. Innføringen av sedler og mynter skal skje fra januar 2002.

Kathpress 28. juli 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 02.08.2000, sist endret 02.08.2000 - 10:54