Ny instruksjon til Missalet, med endringer i og klargjøringer vedrørende messeliturgi og kirkerom

Den 28. juli ble en ny normativ innledning til det romerske missale promulgert i Vatikanet. De erstatter den generelle innføring som ble gitt til den messeordning som ble innført i 1969, etter Det 2. Vatikankonsil, og som ble revidert i 1975.

Det romerske missale er den liturgiske bok som ligger til grunn for feiringen av messen i katolske kirker som følger den latinske ritus, dvs. over 95 prosent av alle verdens katolikker. En ny normativ utgave av missalet ble godkjent av Pave Johannes Paul II på Skjærtorsdag, men er ennå ikke klar fra trykkeriet. Det er derimot nå nettopp den "Generelle orientering om Missale Romanum", som gir detaljerte regler og anvisninger om messefeiringen, det som skal brukes til messen, kirkerommets utforming, og lignende. Den latinske utgave av disse reviderte grunnlegler er denne uke sendt til Pavestolens nuntiaturer (ambassader) for videreformidling til alle verdens biskoper. Denne latinske teksten er allerede tilgjengelig på internet. Det er også grundige engelske og spanske sammendrag, utarbeidet av den amerikanske katolske bispekonferanses liturgikomité.

En analyse av dette meget viktige dokumentet vil følge på www.katolsk.no om ikke så lenge. Vi vil også legge pekere til andre språkversjoner av teksten, så snart de blir tilgjengelige på internet. I forhold til den liturgiske lovgivning og de klargjøringer som er kommet de siste 30 år, er det ikke meget nytt. Men enkelte elementer er nye og av en art som kan innebære mindre justeringer også for den katolske kirke i Norge.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.08.2000, sist endret 03.08.2000 - 15:45