Patrene Heinz-Josef Catrein og Gunter Jäger reist fra Norge

Pater Heinz-Josef Catrein, som kom til Norge i september 1986 og hele tiden har virket i Midt-Norge, dro fra landet den 31. juli. P. Catrein skal studere ved "Mill Hill" Missionary Institute i London.

Adresse fra begynnelsen av september: Sacred Hearts' Community, 373 Uxbridge Road, Ealing, London W5 3LH, telefon +44 (181) 99 25 941.

Pater Gunter Jäger er den 31. juli dratt tilbake til sitt hjemland Tyskland etter et to-årig engasjement i Midt-Norge Stift. P. Jäger, som ble norsk statsborger i 1998, skal arbeide i menigheten St. Jakob i bispedømmet Regensburg og ta tysk "sognepresteksamen".

Adresse: St. Jakob, Pfarrplatz 1 a, D-94315 Straubing, Tyskland telefon: +49 (9421) 82778

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.08.2000, sist endret 03.08.2000 - 15:59