Biskop Kasper for katolsk-ortodoks dialog om pavens primat

Vatikanet - KI (KAP) - Det siste katolsk-ortodokse dialogmøtet i Baltimore i USA må bedømmes positivt, selv om det ikke førte til enighet når det gjelder de katolske østkirkene («unerte»), sier sekretæren for Det pavelige enhetsrådet, biskop Walter Kasper. De intensive diskusjonene ble ført i et broderlig klima, men var også svært tydelige og åpne, men førte ikke til noe felles dokument om spørsmålet om de unerte kirkene. Likevel er det positivt at det for første gang på syv år kunne avholdes et plenumsmøte i den bilaterale dialogkommisjonen, hvor nesten alle de ortodokse kirkene var representert. Det er også oppmuntrende at man uten unntak gikk inn for en fortsettelse av samtalene, sier Kasper. Nå er det fremfor alt nødvendig med en katolsk-ortodoks dialog om pavens primat.

Samtalene i Baltimore mellom 9. og 19. juli bidro til en klargjøring av begge siders standpunkter i spørsmålet om de unerte kirkene, fremhever biskop Kasper. Etter katolsk forståelse er de katolske østkirkene en form for bro mellom øst og vest, men de ortodokse kirkene ser det annerledes: For dem er de unerte kirkene «en utfordring». Man skal nå diskutere hvordan man kan forbinde tradisjonen fra det første årtusen, som jo blir anerkjent av begge sider som felles basis, med utviklingen i Den katolske kirke i det annet årtusen.

Spørsmålet om kirkene i øst som er unerte med Roma vil i følge Kasper også prege diskusjonene fremover. Men man skal vurdere om man ikke må løse andre spørsmål først for å kunne komme videre i dette spørsmålet. Problemet med de unerte kirkene henger sammen med spørsmålet om pavens primat. Hvordan man konkret skal fortsette arbeidet, må de enkelte kirkene først avklare.

Kathpress 25. juli 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 04.08.2000, sist endret 04.08.2000 - 15:02