Kardinal König: Nytt konsil ikke nødvendig

Wien - KI (KAP) - Den tidligere erkebiskopen av Wien, kardinal Franz König, som fyller 95 år torsdag den 3. august, mener at det ikke er nødvendig med noe nytt konsil. På nytt peker kardinalen på at det avgjørende problemet er den sterke sentralismen som har utviklet seg i Kirken. For fremtiden er spørsmålet hvordan man uten å oppgi enheten kan ta hensyn til mangfoldet også i den øverste kirkeledelsen. Et sterkere medansvar fra bispekollegiets side var grunnleggende i Det annet Vatikankonsil, men aldri gjennomført, sier kardinal König i et intervju med det tyske katolske nyhetsbyrået KNA.

Nettopp med henblikk på legfolkets stilling i Kirken, den interreligiøse dialog og økumenikken er konsilet stadig av største aktualitet, understreker kardinalen og kritiserer omgangen med konsiltekstene. Man snakker i dag ofte med slagord om ting som bare har løselig eller delvis med konsilet å gjøre. Med henblikk på den fremskridende sekulariseringen konstaterer König samtidig en renessanse for det religiøse blant ungdommen. Tilbakegangen i interesse for de tradisjonelle kirkene tilskriver han blant annet at den offentlige interessen for Kirken ligger alt for mye på det intellektuelle plan. En fornyelse må komme fra levende menigheter og fellesskap, da «kristendommens vei er det menneskelige vitnesbyrd». I samtalen kritiserer König samfunnets tabuisering av døden. Fortrengingen av et så elementært faktum i det menneskelige liv er «merkelig». Man kan ikke ignorere dette spørsmålet, som man med sikkerhet vet at en dag vil komme. Likesom Kristus gjelder det derfor å holde dette spørsmålet våkent.

Kathpress 1. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 04.08.2000, sist endret 04.08.2000 - 15:10