Ny utgave av Missale Romanum i år

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Vatikanet planlegger å offentliggjøre en ny utgave av den romerske messeboken, Missale Romanum, allerede i år. Vatikanradioen melder med henvisning til Gudstjenestekongregasjonen at teksten allerede er ferdig. Den foreligger nå i de apostoliske nuntiaturene og de ulike bispekonferansene til underretning og oversettelse.

Den etter-konsiliære messeboken ble offentliggjort under pave Paul VI (1963-78) og satte ut i praksis de liturgiske retningslinjene fra Det annet Vatikankonsil. I forhold til denne blir det nå i følge Vatikanradioen flere endringer og tilføyelser. Den nye utgaven av Missale Romanum blir rettskraftig etter offentliggjøringen av den latinske teksten, som etter planen skjer til høsten. Når de ulike bispekonferansene deretter har latt utarbeide sine oversettelser, må disse forelegges Den hellige Stol for godkjennelse.

Endringene er de første vesentlige siden 1970 og kommer i følge Vatikanradioen først og fremst i den omfattende «Generelle orientering» (Institutio Generalis) til Messeboken. Denne teksten er på mange steder endret i lys av de sjelesørgeriske erfaringene i hele verden. Man må imidlertid huske at de lokale kirkene i de ulike landene kan foreta egnede kulturelle tilpasninger, for eksempel når det gjelder messesangen eller formen for fredshilsen, understreker Vatikanet. Biskopene vil fortsatt ha «en viss frihet til, etter avtale med Den hellige Stol», å tilpasse noen elementer til lokale forhold og skikker.

GORM (Generell Orientering til det Romerske Missale) regulerer ikke alle detaljspørsmål. I følge Vatikanradioen er GORM utvidet med et nytt, niende kapittel med tema «Inkulturasjon». I tillegg kommer blir rekke nye helgendager tatt inn i missalet, og det blir endringer i noen bønner, særlig for fasten.

Kathpress og Catholic World News 4. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 08.08.2000, sist endret 08.08.2000 - 11:01