Ortodoks helligkåring av Stefan av Ungarn

Budapest - KI (KAP) - Det blir et sterkt økumenisk preg på gudstjenestene og møtene i forbindelse med 1000-årsjubileet for den ungarske staten den 20. august i Budapest og 21. august i benediktinerabbediet Pannonhalma. Den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I, ble invitert av den ungarske regjeringen til feiringen fordi kristningen av denne regionen opprinnelig ble foretatt fra Bysants.

Den store festgudstjenesten blir feiret søndag 20. august klokken 17 foran Stefansbasilikaen i Budapest. Den vil ledes av kardinalstatssekretær Angelo Sodano som pavelig legat. Den økumeniske patriarken vil innen rammene for ordets gudstjeneste høytidelig proklamere kong Stefan I og biskop Hierosios som nye hellige i den ortodokse tradisjon. I den katolske tradisjon har Stefan (ca 969-1038) vært regnet som hellig siden 1083. Denne økumeniske gesten er mulig fordi begge kirkepersonlighetene levde og virket før den store kirkesplittelsen av 16. juli 1054.

Biskop Hierosios døpte moren til den senere kong Stefan. Først under kong Stefans regjeringstid kom Ungarn inn under den vestlige kirkens innflytelsessfære. Spiritualiteten og det åndelige livet i Ungarn - ikke bare «Stefanskronen» - var imidlertid helt til midten av 1100-tallet tydelig preget av Bysants.

Den økumeniske patriarken vil oppholde seg i Ungarn mellom 18. og 22. august og delta ved mange arrangementer. Fra den ungarske presidentens residens vil patriarken den 19. august rette et hilsningsbudskap til det ungarske folk. Patriarken vil også møte ledende representanter for den protestantiske kirken i Budapest.

På den egentlige festdagen 20. august vil den økumeniske patriarken som opptakt feire en ortodoks ordets gudstjeneste med grekerne og det ortodokse Ungarn i det katolske Huleklosteret på Gellért-høyden i Budapest. Dette uvanlige stedet er valgt fordi den gresk-ortodokse katedralen i Budapest siden kommunisttiden har vært «okkupert» av Moskva-patriarkatet og derfor ikke står til forføyning for de gresk-ortodokse troende. Ansvarlig biskop er den gresk-ortodokse metropolitten av Wien, Michael Staikos, i egenskap av eksark for Ungarn.

Etter festgudstjenesten klokken 17 med proklamasjonen av de nye ortodokse hellige blir det en prosesjon til parlamentet, hvor sluttfeiringen finner sted.

Den 21. august besøker patriarken med følge benediktinerklosteret Pannonhalma ved den vestungarske byen Györ. Klosteret feirer også sitt tusenårsjubileum. Abbediet og den nåværende erkeabbed Asztrik Varszegi er sterkt engasjert i den økumeniske samtalen med østkirken. Innen rammen av patriarkbesøket vil erkeabbeden holde et foredrag om munkevesenets rolle og betydning i øst- og vestkirken.

Kathpress 4. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 08.08.2000, sist endret 08.08.2000 - 11:02