Picpusordenen avvikler sin "Region Midt-Norge"

I forbindelse med pater Heinz-Josef Catreins avreise fra Ålesund den 31. juli, har picpusordenen samme dag oppløst sin "Region Midt-Norge". Katolske ordenssamfunn inndeler sine apostolater og prester administrativt i provinser, regioner og lignende.

Picpusordenen (SS.CC.) overtok i 1931 ansvar for den sjelesørgeriske betjening av Midt-Norge. Nå, 69 år etter, er dette engasjement offisielt avsluttet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 08.08.2000, sist endret 08.08.2000 - 19:24