Tre teologer og ordensgrunnleggere saligkåres sammen med pavene Pius IX og Johannes XXIII

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II vil den 3. september saligkåre tre teologer og ordensgrunnleggere sammen med de to «konsilpavene» Pius IX (Vaticanum I) og Johannes XXIII (Vaticanum II) ved en høytidelig seremoni på Petersplassen i Roma. Dermed når tallet på hellig- og saligkårede under den nåværende paven en ny rekord: Med de fem nye salige den 3. september har paven proklamert til sammen 324 hellige og 998 salige - til sammen 1322 (riktignok er noen av de salige senere helligkåret av samme pave og er dermed inkludert i begge kategoriene, slik at antallet nye helgener er noe lavere enn 1322). Dette er det hittil høyeste antallet i noe pontifikat.

Sammen med de to pavene blir følgende tre personer saligkåret:

* Kolumba (Columba) J. Marmion, benediktinerabbed

* Vilhelm Josef (Guillaume-Joseph) Chaminade, grunnlegger av Marianistene

* Thomas (Tommaso) Reggio, italiensk erkebiskop

Marmion hørte til den europeiske katolisismens pregende skikkelser ved begynnelsen av det 20. århundret. Han var av irsk/fransk avstamming og ble født den 1. april 1858 i Dublin. Etter omfangsrike studier ble han presteviet i 1881 og begynte allerede året etter å forelese i filosofi i Clonliffe. Fra 1899 underviste han i dogmatikk i det belgiske abbediet Mont-Cesar. I 1909 ble han valgt til abbed i Maredous. Innflytelsen fra hans teologiske, liturgiske og asketiske skrifter begrenset seg ikke bare til Belgia, hans bøker ble også høyt skattet i Frankrike, Irland og England. Hans foredrag og forelesninger ble oversatt til hele 13 språk. Abbeden døde den 30. januar 1923 i hellighets ry.

Bare noen få dager etter Verdensungdomsdagen ventes i begynnelsen av september flere hundre tusen beundrere av «den gode pave» Johannes XXIII til Roma. Allerede på forhånd snakker man om en ny besøksrekord innen rammene av Det hellige år. Johannes XXIII var den store banebryter og motor i Det annet Vatikankonsil. Hans forkynnelse av et konsil i San Paolo fuori le Mura i januar 1959 blir i vurderingen av den kirkelige historien betegnet som en revolusjon. Tallrike pilegrimer ventes også fra Nord-Italia, ettersom Johannes var født der og før sitt valg til pave var en høyt skattet patriark av Venezia.

Kathpress 9. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)