Kardinal Cassidy ser kirkene på vei til enhet

Roma - KI (KAP) - Presidenten for Det pavelige enhetsrådet, kardinal Edward Cassidy, tegner et positivt bilde av bestrebelsene for enhet mellom de kristne kirkene. Ved en økumenisk gudstjeneste i Lateranbasilikaen sa Cassidy i helgen at de kristne i de siste årene av det 20. århundre endelig forsøkte å lære av Kristi forbilde I følge kardinalen har de kristne igjen oppdaget at de er brødre i Kristus og slått inn på den veien som fører til fordypning av enheten og brorskapen. De har forstått at de tilhører samme legeme.

Cassidy minnet om de tidligere feiringene i Det hellige år, særlig åpningen av den hellige dør i San Paolo fuori le Mura og martyrfeiringen i Colosseum, som begge skjedde med deltakelse av andre kristne kirker. Han betrakter disse hendelsene som en «oppmuntring» til å tenke over de kristnes fellesskap og en oppfordring til å forstå hvor presserende gjenopprettelsen av enheten mellom alle kristne er.

Den økumeniske gudstjenesten i Lateranbasilikaen var en del av et verdensomspennende bønneinitiativ fra den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I. Han har oppfordret alle kristne kirker til å be for de kristnes enhet på kvelden før festen for Kristi forklarelse i år 2000.

Kathpress 7. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 10.08.2000, sist endret 10.08.2000 - 11:32