Världsungdomsdagen i Rom

Världsungdomsdagen i Rom 15-20 augusti föregås av ett Forum med ett par ungdomar från varje land som 12-15 augusti skall ge uttryck för hur katolska ungdomar idag ser på tillvaron, världen och kyrkan. De nordiska länderna företräds av sju ungdomar: Lars Andersson och Macarena Contreras från Sverige, Elisabeth Thielemann från Norge, Barbara Christensen och Nikolaj Ottosen-Stoett från Norge, och Larissa Anne-Marie Franz och Teemu Heriamo från Finland.

Den egentliga Världsungdomsdagen, eller rättare sagt dagarna, börjar på kvällen tisdag 15 augusti med att Johannes Paulus II hälsar ungdomarna välkomna. De är så många att de får delas upp i två grupper: de italienska framför Roms domkyrka Laterankyrkan i sydöst klockan sju, och klockan åtta de utländska ungdomarna, däribland de svenska, på Petersplatsen i nordvästra Rom. Liksom när den populära italienske mystikern Padre Pio saligförklarades kommer påven att flyga i helikopter från Vatikanen till Lateranen.

Onsdag till fredag följer sedan ungdomarna trosundervisning av 280 biskopar, bland annat Anders Arborelius från Stockholm och Georg Müller från Trondheim, träffar ungdomar från andra länder och går gruppvis genom den heliga porten i Peterskyrkan. Hela evenemanget kulminerar med den stora vakan på lördagskvällen och den avslutande mässan på söndagsmorgonen, bägge med påven. Vakan och mässan kommer att samla så många ungdomar att de inte fick plats någonstans i Rom, och därför har evenemanget förlagts till ett stort universitetscampus i Tor Vergata sydöst om Rom.

http://www.radiovaticana.org/scandinavo/svedese.htm

Vatikanradions skandinaviska avdelning