Nesten 1.600 prestevielser siden midten av 1996

Washington - KI (KAP) - De siste fire årene er 1.569 katolske menn presteviet i USA. Dette tilsvarer en prest pr 38.000 katolikker, melder det amerikanske katolske nyhetsbyrået CNS og siterer en studie ved Georgetown-universitetet. Det bispedømmet som har hatt flest prestevielser, er erkebispedømmet Newark (New Jersey) med 61. Men det bispedømmet som har flest prestevielser i forhold til antall katolikker, er bispedømmet Lincoln i Nebraska. Der ble det vigslet 24 prester fra en katolsk befolkning på 89.107.

I syv romersk-katolske bispedømmer og fem «unerte» eparkier (tilsvarer bispedømmer) var det ingen prestevielser i tidsrommet som omfattes av undersøkelsen. Men statisk sett er situasjonen bedre i de «unerte» eparkiene enn de romersk-katolske bispedømmene, med en prestevielse pr 16.000 troende, melder CNS.

Kathpress 8. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.08.2000, sist endret 15.08.2000 - 11:16