De katolske biskopene krever dødsstraffen avskaffet

Seoul - KI (KAP) - De katolske biskopene i Sør-Korea har startet et nytt initiativ for å avskaffe dødsstraffen i sitt land. Allerede i høst vil biskopene levere en henvendelse til det sørkoreanske parlamentet hvor det kreves en slutt på dødsstraffen. Samtidig planlegges det en underskriftsaksjon i september for å nå biskopenes mål om oppbyggingen av en «ny kultur av verdsettelse av det menneskelige liv» i Sør-Korea. I denne saken skal det også samarbeides med andre religionssamfunn.

Den sørkoreanske presidenten Kim Dae-jung bekjenner seg riktignok til gjennomføring av politiske og juridiske reformer på menneskerettighetenes område, men reformprosessen har hittil gått langsomt. Ved slutten av 199 var det i følge menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i Sør-Korea 37 fanger dømt til døden. De siste dommene ble fullbyrdet i 1997, men det har i mellomtiden ikke vært tatt noen rettslige skritt for å avskaffe dødsstraffen.

Kathpress 9. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)