Mange unge asiater til Roma

Roma - KI (KAP) - Det er uventet mange katolske ungdommer fra Asia som har meldt seg på den 15. internasjonale katolske Verdensungdomsdagen. 1.200 filippinere og 610 sørkoreanere utgjør de største kontingentene, men til sammen ventes det mer enn 4.000 asiatiske deltakere. Foreningen av asiatiske bispekonferanser har også besluttet å arrangere en egen «Dag for asiatiske ungdommer» i Roma den 16. august. Den egentlige sensasjonen står imidlertid to små grupper fra Asia for: De kommunistiske landene Laos og Vietnam har gitt utreisetillatelse til grupper for å reise til det religiøse storarrangementet i Roma.

Til den forrige Verdensungdomsdagen i 1997 kom fire ungdommer fra Vietnam til Paris uten tillatelse fra regjeringen. Denne gangen ga kontoret for religionsspørsmål i Hanoi sin offisielle tillatelse slik at 27 unge i tillegg til åtte prester og to biskoper kan delta i Roma. Delegasjonen blir ledet av biskop François-Xavier Nguyen Van Sang av bispedømmet Thai Binh. Han er formann for den vietnamesiske bispekonferansens legkommisjon. Foreløpig finnes det ingen nasjonal katolsk ungdomsorganisasjon i Vietnam, og dermed blir Verdensungdomsdagen en anledning for unge katolikker fra nord og sør i landet til å lære hverandre å kjenne. En vietnamesisk prest kommenterer situasjonen slik: «Vi håper at ingen på arrangementet vil heise det gamle sørvietnamesiske flagget. Til syvende og sist er Verdensungdomsdagen et åndelig arrangement».

Bemerkelsesverdig er også delegasjonen fra det kommunistisk regjerte Laos. 16 ungdommer, fire ordenssøstre og en prest kommer til Roma. Som tegn på sin samhørighet med paven vil de på Verdensungdomsdagen plante et «Champa»-tre fra sitt hjemland i nærheten av pavealteret på friområdet Tor Vergata.

Fra Hong Kong får rundt 420 katolikker lov til å reise til Verdensungdomsdagen, til tross for at den tidligere britiske kronkolonien nå er gjenforent med folkerepublikken Kina. I tillegg kommer 45 fra Macao og 400 fra Taiwan. Ungdommene fra Macao besøker Jerusalem på veien til Roma, mens rundt 200 deltakere fra Hong Kong besøker Assisi. Bortsett fra delegasjonene fra de to tidligere koloniene ventes det ingen deltakere fra folkerepublikken Kina.

Kathpress 10. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)