Det nya millenniets helgon: de unga

Dagens unga katoliker vill gå motströms jämfört med samhällets värderingar för att bli det nya årtusendets helgon. Det skriver de 400 ungdomar från 138 länder som 12 till 15 augusti samlades i ett internationellt Forum för att ge uttryck för hur dagens katolska ungdomar ser på sin tro. Slutbudskapet från detta ungdomsforum kommer att läsas upp för påven söndag 20 augusti under den mässa i Tor Vergata sydöst om Rom som avslutar hela den fem dagar långa Världsungdomsdagen.

"Påven uppmanar oss: `Unga människor i alla världsdelar, var inte rädda för att bli det nya årtusendets helgon!' Men vad betyder det för oss att bli helgon? Det betyder att man blir ett motsägelsens tecken inför samhällets värderingar. Det betyder att förlåta och försonas. Det betyder att låta vardagens handlingar förnyas av Guds kärlek. Det betyder att ge hopp till dem som inget har. Det betyder att leva i Kristus, han som älskar oss med alla våra förtjänster och fel. Det betyder att vara beredda att gå motströms och att bära korsets börda. (...)

Själva kärnan i livet i Kristus är att bli ett och att vara jämlika i en värld som är full av olika kulturer och som behöver förnyas. Tron för många olika uttryck i olika kulturer. Det stimulerar oss att ta vårt ansvar och vara aktiva i våra lokalkyrkor. Vi vill engagera oss för att göra dem mer levande, fulla av ungdomar och mer lämpade för de särskilda situationer som finns på varje plats. Vi vill delta aktivt i diskussionerna om de ungas roll i kyrkan och om kyrkans roll i världen. Vi accepterar och respekterar alla dem som följer en annorlunda tro och går andra vägar i livet för att bygga en värld av fred. Vi hoppas att dess reflexioner är ett sätt att klara av vår tids utmaningar. Det enda svaret på dem är Kristus, igår, idag och alltid."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/00-08-17