Påven: rikedom i olikheter

Den katolska kyrkan berikas av att den omfattar olika kulturer och traditioner, vilket är den djupaste betydelsen i ordet katolsk eller universell. Det förklarade Johannes Paulus II på torsdagsmorgonen för de 400 delegaterna från 138 länder, som deltog i ett Forum för ungdomar före Världsungdomsdagen, under en mässa i det påvliga sommarpalatset i Castel Gandolfo sydöst om Rom. "Var inte rädda för att ta ert ansvar. Kyrkan behöver er. Den behöver ert engagemang och er generositet," sade påven. "Påven behöver er och ber er i början av det nya millenniet att föra ut evangeliet på världens alla vägar."

Påven förklarade för de katolska ungdomarna från alla världens länder att olikhet är en styrka så länge alla är förenade med Jesus. "Den stora glädjen är att veta att oräkneliga andra människor i världen också tar emot Herrens uppdrag som vi, och gör dem till själva substansen i sitt liv. Det finns en väldig rikedom i kyrkans universalitet, i dess "katolskhet"! Det finns så stora skillnader mellan länder, riter, andliga traditioner, sammanslutningar, rörelser och gemenskaper, och i detta finns en stor skönhet och en djup gemenskap i de gemensamma värdena och i att alla är förenade med Jesus, Herren! Genom att leva och be tillsammans har ni förstått att skillnaderna i hur ni tar emot och uttrycker tron inte skiljer er från varandra och inte heller gör er till konkurrenter. Det är bara ett uttryck för rikedomen i uppenbarelsen, denna unika och enastående gåva som världen behöver så mycket.

Kristus ber er inte att tala till folket, leda en organisation eller förvalta tillgångar. Han ber er att älska honom. Resten kommer av sig självt. Att följa Jesus handlar om att göra eller säga vissa saker, utan om att älska honom, stanna hos honom, ta emot honom helt och hållet i det egna livet."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/00-08-17