Tusenvis skal døpes i oktober

Pusan - KI (Zenit/Fides) - Bispedømmet Pusan i Sør-Korea har de første seks månedene i år ønsket 6.959 katekumener velkommen takket være «Det nye millenniums evangeliseringskampanje», som ble innledet i 1999. I Kirkens misjonsmåned oktober vil kampanjen avsluttes med dåpen av de nye katolikkene som et høydepunkt på denne innsatsen for å spre evangeliet.

Innen rammene av Det hellige år 2000 gjorde alle de 91 sognene i bispedømmet Pusan en markert innsats for å øke evangeliseringen. 23 sogn hadde over 100 konvertitter til katolisismen. Selv små sogn i landdistrikter brakte mer enn 30 personer til Kristus og hans Kirke. Totalt 6.552 katekumener, som er et gjennomsnitt på 72 pr sogn og dobbelt så mange som tidligere, vil motta dåpens sakrament i oktober.

Zenit 14. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)