P. Cyprian Markowski utnevnt til kapellan i St. Hallvard, Oslo

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.har den 22. august 2000 utnevnt p. Cyprian Markowski OFM til kapellan i St. Hallvard menighet, Oslo. Utnevnelsen gjelder fra og med 1. september 2000. P. Markowski er født 8.februar 1960 i Scinawka i erkebispedømmet Wroclaw i Polen. Han ble presteviet 16.5.1987 i Wroclaw og var der kapellan i menigheten St. Antonius frem til 1992 . I 1993 kom han til Oslo, der han trådte inn i fransiskanernes internasjonale kommunitet. Fra september 1996 har han vært kapellan ved St. Olav Domkirke i Oslo.

av Webmaster publisert 23.08.2000, sist endret 23.08.2000 - 15:06