Ekteskaps- og familiekontor åpnes i Oslo katolske bispedømme

Margareth Bergmann er fra 1. september ansatt på Oslo katolske bispedømmes nye ekteskaps- og familiekontor i Mariagården i Oslo. Kontoret vil få en rekke arbeidsoppgaver: vern om livet (etter mønster fra de nordiske biskopenes hyrdebrev ved samme navn), veiledning i naturlig familieplanlegging, bistand til menighetene i forbindelse med ekteskapsforberedelser og råd og inspirasjon til dem som lever i blandede ekteskap.

Margareth Bergmann er født i 1948 i København. Hun jobbet som legesekretær/assistent til 1978 ved siden av sosionomstudium, og var ferdig utdannet sosionom i 1978. Hun arbeidet som sosialkonsulent og avdelingsleder i Fredrikstad kommune 1978-1982, som sosialkonsulent i helsevern for psykisk utviklingshemmede 1982-1987 og sosialkonsulent (senere styrer av institusjonen ) i habiliteringstjenesten for barn og unge i Østfold 1987-1993. Siden 1993 er hun barnevernskonsulent i Fredrikstad kommune. Hun har tilleggsutdanning i bl.a. budsjettering, økonomistyring og administrasjon og har videreutdanning fra høyskolen i Oslo innenfor områdene etnisitet, migrasjon og barnevern. Hun er godkjent veileder og har erfaring med veiledning av enkeltpersoner og grupper av foreldre og kollegaer.

Margareth Bergmann er medlem i St. Birgitta menighet i Fredrikstad, hvor hun har hatt en rekke oppgaver og verv. Hun var en av dem som arbeidet med boken "Billings-metoden" om naturlig familieplanlegging. Hun er gift og har tre barn, 28, 25 og 17 år gamle.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 24.08.2000, sist endret 24.08.2000 - 12:22