100.000 pilegrimer på en uke til Torino

Roma - KI (KAP) - Rundt 100.000 mennesker valfartet til Torino den første uken etter at utstillingen av Likkledet åpnet den 12. august i byens domkirke for å se den mest berømte av alle kristne relikvier. Erkebispedømmet Torino opplyser at 74.935 pilegrimer kom med forhåndsbestilling og kunne betrakte Likkledet på nært hold. I tillegg har ytterligere 24.000 sett linkledet med det angivelige avtrykket av den korsfestede Kristus på lengre avstand inne i domkirken. Før utstillingen er over venter arrangørene at opptil 3 millioner pilegrimer har valfartet til Torino.

Kathpress 22. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 28.08.2000, sist endret 28.08.2000 - 19:25