Erkeabbediet Pannonhalma planlegger stort økumenisk initiativ

Budapest - KI (KAP) - Erkeabbed Asztrik Varszegi har i nærvær av den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I, kunngjort at han vil ta initiativ for en stort økumenisk toppmøte i det ungarske benediktinske erkeabbediet Pannonhalma. Spesielt ordenene som stammer fra tiden med en udelt kristenhet, har den store oppgaven som pådriver av den økumeniske samtale på alle nivåer. Erkeabbeden ønsker å grunnlegge flere «nettverk» som er grense- og kirkeoverskridende, samt støtte eksisterende nettverk. For eksempel kommer erkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn OP, til Pannonhalma i oktober for et slik nettverksarrangement på ungdomssektoren.

De siste årene har erkeabbeden stort sett etter egne initiativ kunnet motta flere kirkelige overhoder i Pannonhalma, som pave Johannes Paul II, patriark Alexej II av Moskva og kopternes pave Shenouda III. Det siste besøket fra det økumeniske patriarkatet var spesielt viktig gjennom tilstedeværelsen av en høytstående delegasjon fra Moskva-patriarkatet: metropolitt Pitirim og biskop Pavel. På veien til Pannonhalma avla patriark Bartholomaios et høflighetsbesøk hos medlemmene av den ungarske katolske bispekonferansen, som hadde møte i Esztergom i nærvær av kardinalstatssekretær Angelo Sodano. I Pannonhalma ble patriarken mottatt med svært stor hjertelighet av munkene og de økumeniske gjestene. Patriarken tiltalte munkene i det 1000-årige klosteret som «kjære brødre» og skapte en svært vennskapelig atmosfære. På en liten økumenisk konferanse talte erkeabbed Varszegi om munkevesenets rolle for å fremme kristen enhet, og sa at det må være en av ordenenes hovedoppgaver å overvinne splittelsen i kristenheten. Abbediet Pannonhalma arbeider for å muliggjøre broderlige kontakter i en ånd av forsoning og gjensidig forståelse. Pannonhalma har i alle sine tusen år vært et «hjem for alle kristne», enten de kom fra Moskva, Konstantinopel, Nord-Europa eller andre steder. «Det er et hus hvor vi alle er barn av den ene Gud», understreket erkeabbed og biskop Varszegi.

Bartholomaios og Pitirim fortalte i sine taler om situasjonen i ortodokse klostre. Det var enighet om at det måtte søkes og banes vei for ulike slags møter, felles dialog og utveksling på det åndelige plan. Den gresk-ortodokse metropolitten av Wien (og eksark av Ungarn), Michael Staikos, fortalte at Mariazell i Østerrike ventet en munk fra Athosfjellet som gjest. Han ytret ønske om slike gester også ville komme i motsatt retning.

Sammen med de økumeniske gjestene feiret munkene i Pannonhalma middagsbønnen sext i høytidelig form og på latin. I henhold til festkarakteren hadde munkene forberedt verdifulle relikvier av den nå også av de ortodokse ærede hellige kong Stefan av Ungarn, samt de hellige Benedikt av Nursia, Martin av Tours og Adalbert av Praha for venerasjon. Den avsluttende velsignelsen ble gitt på gresk av den økumeniske patriarken. I en avsluttende samtalerunde uttrykte erkeabbeden takknemlighet over at landets bysantinske fundament og vestlige arv kunne bli så harmonisk fremstilt gjennom den ortodokse helligkåringen av kong Stefan. I tillegg var det lyktes å anskueliggjøre svært tydelig benediktinerordenens spesielle nærhet til det østlige munkevesenet.

De ortodokse representantene ville ikke si noe om mulighetene for å få i stand et stort økumenisk toppmøte i overskuelig fremtid i Sentral-Europa. De ville heller ikke si noe om kontroversielle indre ortodokse spørsmål med henvisning til Patriarktoppmøtet i Aten i midten av oktober.

I forbindelse med sitt opphold i Ungarn i anledning 1000-årsfeiringen for landets grunnleggelse møttes patriark Bartholomaios og kardinalstatssekretær Sodano til en samtale med den ungarske primas, kardinal Laszlo Paskai. Han overrakte hver av de to gjestene en relikvie av den hellige Stefan. Relikviene, som oppbevares i historiske relikvarer av henholdsvis gull og sølv med edelsteiner, har frem til nå vært oppbevart i katedralen i Esztergom. Bartholomaios betegnet den dyrebare gaven som en tegn på vennskapelige forbindelser mellom folk og kirker. Patriarken overrakte på sin side et gullkors til kardinal Paskai.

Sodano og Bartholomaios ble lørdag mottatt i parlamentet av president Ferenc Madl og statsminister Viktor Orban. Patriarken overrakte som gave til det ungarske folk et ikon av de to nye ortodokse hellige Stefan og Hierotheos. Han fremhevet at det var biskop Hierotheos som sådde det troens såkorn som kong Stefan kunne bygge videre på. Selv om Stefan bestemte seg for kristendommens «romerske vei», hadde han mottatt de greske misjonærene og ordensfolkene vennlig og støttet dem. Hvis dagens Ungarn ikke gir etter for forsøkene på sekularisering, vil dets vei bli fulgt av Guds velsignelse, sa patriarken.

Kardinal Sodano understreket at han fant det svært betydningsfullt at den hellige Stefan også har blitt helligkåret av den ortodokse kirke. På kong Stefans tid var Kirken ennå ikke splittet, og denne helligkåringen inspirerer symbolsk vest- og østkirken til å føre dialog med hverandre og søke etter muligheter for å gjenopprette enheten.

Kathpress 22. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 01.09.2000, sist endret 01.09.2000 - 13:35