Biskop går av etter strid med sine prester

Vatikanet - KI (VIS) - Pave Johannes Paul II har i dag akseptert avskjedssøknaden til den filippinske biskopen Camilo D. Gregorio av Bacolod i henhold til kirkerettens canon 401, paragraf 2. (Paragraf 1 handler om avgang ved 75 års alder, mens paragraf 2 sier at en biskop som på grunn av sykdom eller annen alvorlig grunn er blitt uegnet til å ivareta sitt embete, bes om å levere sin avskjedssøknad).

Biskopen skal ha søkt avskjed etter en strid med sine prester, blant annet om bispedømmets økonomiske krise. Anklagene lyder på misbruk av fond og dårlig lederskap, og samtidig beskyldes han for seksuelle misforhold. En filippinsk avis siterte i april biskopen på at han hadde sendt sin avskjedssøknad. Biskopen søkte avskjed etter at 42 av Bacolods 151 prester skrev et «åpent brev» der de sa at biskop Gregorio var ansvarlig for bispedømmets økonomiske vanskeligheter. Brevet hevder at «roten til problemene i bispedømmet er defekter i biskop Gregorios personlighet».

Biskopen er medlem av bispekommisjonene for rettferdighet og fred og familien og livet, av SCAPS (Share & Care for Poor Settlers) og av Focolarebevegelsens «venne-gruppe» av biskoper.

Vatican Information Service 28. august 2000, Catholic Herald 19. mai 2000 og biskopens hjemmeside; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 01.09.2000, sist endret 01.09.2000 - 13:41