Ortodokse utgir sin første sosiallære

Moskva - KI (The Tablet) - Synoden i den russisk-ortodokse kirken har vedtatt en sosiallære, som menes å være den første i sitt slag i den ortodokse kirken. Dokumentet er delt inn i 16 kapitler og har tittelen «Kirken og nasjonen», og det har tatt flere år å skrive det. Det dekker et bredt felt av temaer, fra vitenskap og økologi, kultur og utdanning, og til straff for forbrytelser.

I de fleste saker er dokumentet på linje med Den katolske kirkes tradisjonelle lære. Det fordømmer abort som det samme som mord, forskning på menneskelige fostre og salg av organer for transplantasjon. Dokumentet forbyr også ethvert forsøk på å klone frem menneskelig materiale - selv for terapeutiske formål. Når det gjelder muligheten for å klone hele mennesker, erklærer synoden at frihet og unikhet er en umistelig del av personligheten, og ideen om «masseproduksjon av mennesker etter visse parametere» er ønskverdig bare for «tilhengere av totalitære ideologier». Dokumentet slår også fast at homoseksuell praksis er grunnleggende syndig.

The Tablet 26. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 07.09.2000, sist endret 07.09.2000 - 16:28