Nytt dokument om Kirkens rolle i frelsen

Vatikanet - KI (CWN) - «Ingen frelse utenfor Kirken» - dette er temaet for en ny erklæring som Troslærekongregasjonen gir ut på latin og i oversettelser til syv språk den 5. september. Det 25-siders dokumentet med tittelen Dominus Jesus vil behandle «det unike og universelle i frelsen gjennom Jesus Kristus og Kirken». Dokumentet har vært under forberedelse i flere år, og er Vatikanets svar på en rekke av teologiske disputter om Kirkens rolle i frelsen. Kongregasjonens prefekt og sekretær, kardinal Joseph Ratzinger og erkebiskop Tarcisio Bertone, vil legge frem dokumentet.

Dominus Jesus er meditasjon over den gamle formuleringen Nulla salus extra Ecclesiam, som har blitt formelt proklamert som en doktrine i Den katolske kirke. Den nye erklæringen søker å klargjøre denne doktrinen. Dokumentet bekrefter på nytt at Jesus Kristus tilbyr den eneste veien til frelse. Imidlertid slår dokumentet fast at troende av andre religioner også kan finne frelse gjennom Jesus Kristus. Dermed kan uttrykket Nulla salus extra Ecclesiam ikke oppfattes som å bety at ikke-katolikker ikke kan motta frelse.

Mens dokumentet på det sterkeste gjentar stadfestelsen av Kirkens nødvendige rolle i frelsen, gjør det oppmerksom på at noen troende også kan motta frelse selv om de ikke formelt er inkorporert i Den katolske kirke. På den andre siden kommer dokumentet med en streng advarsel mot tendensen til å mene at den sanne Kirke ikke er annet enn summen av alle kristne samfunn, eller å antyde at alle kristne kirker er grunnleggende like.

Catholic World News 31. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)