Verdifullt ikon gitt tilbake til den russiske kirken

Moskva - KI (KAP) - Et verdifullt ikon som ble tatt med til Tyskland under Andre verdenskrig, ble torsdag levert tilbake til den russisk-ortodokse kirke i Moskva. Den tyske ambassadøren i Moskva, Ernst-Jörg von Studnitz, overga det undergjørende ikonet av «Guds Mor av Pskov» til den russiske patriarken Alexej II. Patriarken vurderer tilbakegivelsen som et viktig skritt. Han takket den forbigående eieren for at hun hadde tatt vare på ikonet i Tyskland i alle disse årene.

Ikonet viser hvordan Guds Mor i 1581 reddet den vestrussiske byen Pskov fra en polsk-litauisk beleiring. Det høyt ærede ikonet ble tatt med til Tyskland av noen soldater under Andre verdenskrig, og dukket opp i 1970 i en privat samling i Bayern.

Kathpress 1. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 07.09.2000, sist endret 07.09.2000 - 16:32