Biskopene foreslår å fjerne syv "negative" lesninger

Dublin - KI (CWN) - Irlands katolske biskoper har foreslått å fjerne syv nytestamentlige lesninger fra messens leksjonarium fordi de "har lett for å gi dagens samfunn et uønsket negativt inntrykk når det gjelder kvinner". Forslaget kommer som en del av et brev om vold i hjemmet som er forberedt av biskopenes kommisjon for Rettferdighet og Fred (Justitia et Pax) og Pastoralkommisjonen. Biskop Laurence Ryan av Kildare og Leighlin er presiden for Justitia et Pax, mens biskop Willie Walsh av Lillaloe er president for Pastoralkommisjonen.

De syv tekstene kommer fra de hellige apostlene Peter og Paulus' brev: Kol 3,18, 1.Pet 3,1-6, Tit 2,4-5, Ef 5,22-24, 1.Kor 11,3-16, 1.Kor 14,33-35 og 1.Tim 2,11-15. De fleste omhandler forholdet mellom kvinnene og deres familier, deres menn og deres kirker.

Dokumentet sier at det var best om disse lesningene ble fjernet, men hvor de blir brukt "i en eller annen sammenheng, bør de få en passende kommentar i lys av Kirkens nåværende lære". I et felles forord skriver de to formennene for kommisjonene at når det gjelder vold i hjemmet, "har Kirken, som andre sektorer, hatt sin lærekurve, og det er fortsatt en lang vei å gå". Kirken har heller "ikke vært uten del i ansvaret [for slik vold] i fortiden, og vi anerkjenner dette".

Catholic World News 29. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)


Kol 3,18
"De gifte kvinner skal underordne seg sine menn, ifølge den orden Herren har satt."
1.Pet 3,1-6
"De gifte kvinner må underordne seg sine menn, slik at selv en mann som avviser Ordet, allikevel kan bli vunnet for det, uten ord, bare ved å betrakte sin hustrus livsførsel - den renhet og gudsfrykt som preger hennes ferd. Det er altså ikke ytre pynt dere skal smykke dere med, ikke kunstferdige frisyrer, påheng av gullstas eller fine kjoler; det er det skjulte menneske, hjertets indre egenskaper som skal være deres pryd, - et mildt og blitt sinn er et kostelig smykke i Guds øyne, og det er uforgjengelig!
Slik var det blant Guds folk i gamle dager, det var den pryd de kvinner valgte som satte sitt håp til ham, de underordnet seg sine menn, Et eksempel er Sara, som var lydig mot Abraham og kalte ham sin herre. Og hennes barn er dere nå, om dere bare gjør hva rett er, og ikke lar dere engstes eller skremme av noe."
Tit 2,4-5
"For av dem [de eldre kvinnene] skal de yngre lære å bli en hengiven hustru og mor, å være tilbakeholdne og kyske, flinke i sitt hus, vennlige og sine menn undergivne, så Guds ord ikke skal komme i vanry."
Ef 5,22-24
"Hustruer skal rette seg etter sine menn som etter Herren, for mannen er kvinnens overhode, på samme måte som Kristus er Kirkens hode. Men han er riktignok også frelser or dette sitt legeme. Ikke desto mindre: Slik som Kirken innordner seg under Kristus, slik skal kvinnene innordne seg under sine menn i alt."
1.Kor 11,3-16
"Men det er én ting jeg vil dere skal forstå: at Kristus er hver manns overhode, men at mannen er kvinnens overhode, og at Kristi overhode, det er Gud. En mann som ber eller profeterer med tildekket hode, bringer vanære over sitt overhode, men en kvinne bringer vanære over sitt overhode ved å be eller profetere med utildekket hode, - det er likeså ille som om hun var raket. Hvis en kvinne altså ikke bruker slør, kan hun like godt også klippe håret. Men det er en skam for en kvinne å få håret klippet av eller barbert, da får hun også dekke det til.
En mann derimot, han skal ikke dekke sitt hode, for han er Guds bilde og Guds avglans; men kvinnen er en avglans av mannen. For det er jo ikke mannen som stammer fra kvinnen, men kvinnen fra mannen; likesom det heller ikke var mannen som ble skapt for kvinnen, men kvinnen som ble skapt for mannen. Og derfor skal kvinnen, for englenes skyld, dekke sitt hode, som et autoritetstegn. Merk allikevel at i Herrens samfunn er det slik at kvinnen er like viktig som mannen som mannen er for kvinnen. For som kvinnen stammer fra mannen, blir også mannen til gjennom kvinnen, - og alt har sitt opphav i Gud.
Døm selv om dette. Er det sømmelig at en kvinne ber til Gud med utildekket hode? Lærer ikke naturen selv dere at for en mann er det nedverdigende å gå med langt hår, mens det for en kvinne er en heder? Selv sitt lange hår har hun allerede fått som slør. - Og hvis noen ønsker videre strid om dette, så la det være klart at slike skikker har ikke vi, og heller ikke Guds kirker ellers."
1.Kor 14,33-35
"Slik som ellers i de helliges kirker, skal kvinnene tie ved gudstjenestene. Det er dem nemlig ikke tillatt å ta ordet; de skal innordne seg, slik som også Loven sier. Hvis det er noe de vil vite, må de spørre sine menn hjemme, for det passer seg ikke for en kvinne å tale ved en gudstjeneste. Er det kanskje fra dere Guds ord er gått ut? eller dere alene det er nådd frem til?"
1.Tim 2,11-15
"Kvinnen skal tie stille og høre etter, og holde seg på sin plass i all beskjedenhet. Jeg tillater ikke kvinnen å undervise, eller utøve noen myndighet over mannen; hun skal forholde seg rolig. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og det var ikke Adam som ble forført, men kvinnen som lot seg forføre og overtrådte budet. Men gjennom sitt moderskap skal hun bli frelst, om bare hver enkelt forblir i troen og kjærligheten, og helliger seg gjennom et sømmelig liv."
av Webmaster publisert 08.09.2000, sist endret 08.09.2000 - 10:15