Utnevnelse av nye kardinaler i Det hellige år?

Vatikanet - KI (KAP) - I kirkelige kretser i Roma ventes det nye kardinalutnevnelser i løpet av Det hellige år. Med den peruanske kardinal Augusto Vargas Alzamoras død den 5. september er antallet kardinaler som er under 80 år, og dermed kan delta i et pavevalg («elektorer»), sunket til 99.

I vår var det spekulasjoner om at pave Johannes Paul II ville innkalle et konsistorium for å utnevne nye kardinaler i juni. Da dette ikke skjedde, regner man nå med et konsistorium i høst. Imidlertid er kalenderen for feiringen av jubileumsåret i Roma temmelig tettpakket, men observatører mener at utnevnelsen av nye kardinaler ville føye seg godt inn i «iscenesettelsen» av Det hellige år. Et mulig tidspunkt er Jubileet for biskopene den 8. oktober, men også avslutningen av jubileumsåret ville egne seg til et konsistorium. Det hellige år avsluttes med lukkingen av de hellige dører den 6. januar 2001.

Heiner Boberski, sjefsredaktør for den kristne ukeavisen «Die Furche» og forfatter av boken «Den neste paven», henviser til at av de 99 elektorene har pave Johannes Paul II utnevnt 87, mens 12 er utnevnt av pave Paul VI (1963-78). Pavevalgsordningen setter et maksimumantall på 120 elektorer. Skulle paven i løpet av de neste månedene kreere nye kardinaler, vil tyngdepunket i kollegiet bli enda mer forskjøvet. Og reformorienterte katolikker bør ikke «gjøre seg for store forhåpninger».

Under pave Johannes Paul II er tallet på ikke-europeiske kardinaler steget markert, men i følge Boberski har Europa nå som før en tydelig overvekt. Av de 99 kardinalene kommer 36 fra Vest-Europa, derav 17 fra Italia, 9 fra Øst-Europa, 12 fra Nord-Amerika, 17 fra Latin-Amerika, 12 fra Afrika, 9 fra Asia og 4 fra Oseania. «Uten europeere skjer det ingenting heller ikke i det neste konklavet», fastslår Boberski. Også alderssammensetningen blant elektorene er bemerkelsesverdig: bare 4 er under 60 år, 8 er mellom 60 og 65, 18 er mellom 65 og 70, 40 er mellom 70 og 75 og 39 er mellom 75 og 80 år. Videre må man huske at selv om kardinalene over 80 år ikke deltar i pavevalget, deltar de i forberedelsene til det. De er derfor ikke helt uten innflytelse på det som skal skje. For tiden er det 47 kardinaler over 80 år, og av dem er 33 utnevnt av pave Johannes Paul II, 13 av pave Paul V og 1 av den salige pave Johannes XXIII (kardinal Franz König). Dessuten finnes det to kardinaler som er «hemmelig» utnevnt av pave Johannes Paul II (in pectore), men de kan bare delta i konklavet hvis deres navn er offentliggjort først, og naturligvis bare om de er under 80 år. På spørsmålet om hvem den neste pave blir, sier Boberski: «Før det neste konklavet kan enda relativt mye vann flyte ut i Tiberen, fremfor alt kan de forventede nye kardinalutnevnelsene gjøre at kortene blir delt ut på nytt».

Kathpress 7. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 13.09.2000, sist endret 13.09.2000 - 12:51