Enkemann, syvbarnsfar og prest

Roma - KI (Zenit) - Sognepresten i kirken San Martino i bispedømmet Rimini i Italia, Probo Vaccarini (81), er en enkemann som har vært prest i de siste 12 årene. Av hans syv barn er tre prester, en ordenssøster, en konsekrert legkvinne og en seminarist. Bare en datter har stiftet familie og gjort pater Vaccarini til stolt bestefar til fire.

På grunn av sin unike personlige historie vil p. Vaccarini den 10. september motta en pris fra fransiskanerne i Assisi på Festen for familien. Prisen vil gis i anledning av Den nye kirken i Assisi etter det ødeleggende jordskjelvet i 1997. Kirken er bygd over det som en gang var den hellige Frans av Assisis foreldrehjem. P. Vaccarini sier at prisen «er et tegn for å si at også i dag må familien være kristen».

I 1952 møtte Probo Vaccarini den salige Padre Pio, som profeterte hvordan hans liv skulle bli. Deretter giftet han seg med Anna Maria Vannuci, et ekteskap som ble velsignet med syv barn. Etter at han ble enkemann i 1970, ba om han tillatelse til å bli prest, og det ble innvilget. Han ble presteviet i 1988.

Av hans sønner er Giovanni prest i bispedømmet Rimini, Francesco i bispedømmet Terni og Giuseppe i en misjon fra Rimini i Albania, mens Gioacchino går på seminaret i Rimini. Maria Luisa er nonne hos «De hengivne disipler av den guddommelige Mester», Maria Celeste er en konsekrert legkvinne og Maria Pia er gift og har fire barn.

Når Probo Vaccarini ser tilbake på sitt liv, nøler han ikke med å si at «den sølibatære prest er fullstendig viet til Gud og menigheten gjennom eukaristien, sakramentene, bønn, liturgien og nestekjærligheten. Den som har en familie, har plikt til å tenke på hustru og barn. Sølibat kan ikke forstås uten en moden tro. Det er Herren som gjennom sin Kirke kaller til dette kjærlighetens valg. Den sølibatære presten er et jordisk tegn på evigheten».

Zenit 8. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.09.2000, sist endret 15.09.2000 - 17:04