«Historisk» forsoning mellom cisterciensere og trappister

Roma - KI (KAP) - Cistercienserordenen har ved sitt generalkapittel i Roma gått til to skritt som betegnes som historiske. For første gang i ordenens mer enn 900 år lange historie deltok kvinner som stemmeberettigede medlemmer av generalkapitlet, og cistercienserne forsonte seg med trappistene, som på slutten av 1800-tallet ble skilt ut fra cistercienserne.

Generalkapitlet er øverste organ for verdens 3.000 cisterciensere og består av abbedene og generalabbeden - siden 1995 har det vært spanjolen Mauro Esteva-Alsina. Det kommer sammen hvert femte år. Det nåværende generalkapitlet varer fra 31. august til 10. september i Roma, og for første gang har også de 48 abbedissene fått medbestemmelsesrett. Fra sin grunnleggelse i 1098 har cistercienserordenen hatt en mannlig og en kvinnelig del, men abbedissenes deltakelse i ledelsen av ordenen ble først mulig under den nåværende paven.

I 1892 skilte «Cistercienserne av streng Observans» (OCSO), også kalt trappister etter det franske klosteret La Trappe, seg ut fra cistercienserordenen og grunnla en ny orden. Denne splittelsen og en form for konkurransesituasjon mellom de to ordenene har siden belastet forholdet mellom dem. I 1995 vedtok trappistene en bønn om tilgivelse, og den innledet en forsoning mellom de to ordenene. Ved årets generalkapittel ber cistercienserne på sin side om tilgivelse for sårene fra splittelsen og vedtok et dokument om en forbedret «Communio» (fellesskap). I tillegg deltok trappistenes generalabbed, Bernardo Olivera, på flere møter under cisterciensernes generalkapittel. Med en omfavnelse mellom de to generalabbedene ble forsoningen beseglet.

Fra generalkapittelet fortelles det videre at ikke bare klostre utenfor Europa har mange kall, også i Tyskland og Frankrike er det grunnlagt flere nye klostre. Utenfor Europa er Chile og Sri Lanka svært håpefulle områder. Men de beste nyhetene kommer fra Vietnam, hvor cistercienserne etter mange år med hard undertrykkelse nå opplever en uant blomstring. Mange abbedier har mer enn 30 noviser. Antallet vietnamesiske cisterciensere har di siste ti årene blitt tidoblet til 547.

[Cisterciensersøstrene på Tautra i Trondheimsfjorden tilhører trappistene (Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae - OCSO).]

Kathpress 11. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.09.2000, sist endret 15.09.2000 - 17:07