Jesuittordenen anerkjent

Berlin - KI (KAP) - De russiske myndighetene har nå offisielt anerkjent jesuittordenen som juridisk person. Dette sier sekretæren for de katolske biskopene i Russland, p. Stanislaw Opiela. Ordenen ble nektet registrering hos justisdepartementet i henhold til religionsloven av 1997, som erstattet og opphevet en mer liberal lov fra 1992. Den gangen var jesuittene allerede tillatt som et religionssamfunn.

Grunnen til at ordenen ble nektet registrering, var bestemmelsen om at bare de religionssamfunn som hadde vært offisielt anerkjent i 15 år, skulle være tillatt. Sidene jesuittene i den tidligere Sovjetunionen bare hadde kunnet arbeide illegalt, lammet den nye loven ordenens arbeid i Russland.

Men i mai i år opphevet forfatningsdomstolen loven og bestemte at alle ordener og kirker som allerede i 1992 fikk tittelen som juridisk person, skulle tillates. P. Opiela, den tidligere sjelesørgeren for de arresterte Solidaritet-medlemmene i Warszawa, sier at avgjørelsen er en stor seier for jesuittordenen. Det er nå mulig å erverve seg eiendom og videreføre oppbyggingen av teologisk-filosofiske institusjoner. Ifølge p. Opiela finnes det nå i hele det tidligere Sovjetunionen for tiden 40 jesuitter, derav flere tysk-ættede russiske.

Kathpress 15. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.09.2000, sist endret 20.09.2000 - 13:57