Paven: Kirke og samfunn trenger de eldre

Vatikanet - KI (KAP) - Eldre mennesker må respekteres høyere og trekkes sterkere med i det samfunnsmessige og kirkelige liv. Dette understreket pave Johannes Paul II søndag ved de eldres feiring av Det hellige år. Ved Eldrejubileet på Petersplassen oppfordret han til å i større grad benytte seg av den eldre generasjons erfaringer. «Kirken trenger dere! Men også samfunnet behøver dere - det behøver oss, for jeg er jo også en av dere», sa den 80-årige paven til bifall fra rundt 50.000 eldre.

I en verden hvor styrke og makt teller ekstra, kan eldre mennesker vitne om de egentlige og varige verdier, og dermed «bidra til å utvikle en ekte `livets kultur'», understreket paven. De eldre viser at ethvert stadium i menneskelivet har en egen verdi og rikdom som medmenneskene kan profitere på. Samtidig er de et eksempel på troskap til det til enhver tid egne kall. «Kirken ser på dere med stor aktelse og tillit», sa paven. Den eldre generasjon må gi sin tid og sine talenter videre til medmenneskene. Til det hører også tjeneste i Kirken, men også generelt gjennom vitnesbyrdet av et kristent liv. Samtidig takket paven alle som arbeider med pleie av eldre mennesker. Forsamlingen av delegerte til de eldres Helligår-feiring kom sammen under mottoet «Gaven av et langt liv: Ansvar og håp». Kardinal Dionigi Tettamanzi av Genova krevde at man ut over de materielle behov til eldre som bolig, medisinsk hjelp og omsorg, ikke må glemme de åndelige og religiøse behov. Samfunnet er i dag ofte fiksert på materielle goder, effektivitet og konsum, og eldre mennesker blir dermed raskt trengt til side.

En statistikk som ble lagt frem for forsamlingen av delegerte fra det vatikanske utviklingsrådet «Cor unum» viser det voksende antall eldre i Europas befolkning. De over 65 år utgjør i dag 20% av Europas befolkning, og om 50 år kan prosenten være 65. Samtidig meddelte «Cor unum» at pave Johannes Paul II i anledning Det hellige år har stilt til rådighet rundt 4 millioner kroner ekstra for 100 eldreprosjekter, blant annet i Bosnia, Ukraina, Kongo og Betlehem. )

Kathpress 17. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.09.2000, sist endret 20.09.2000 - 14:08