Paven til Armenia i 2001

Vatikanet - KI (CWN) - Pave Johannes Paul II vil besøke Armenia i 2001, melder biskop Gregor Ghabroyan, den åndelige leder for katolikkene av armensk ritus i Vest-Europa. Han sier at paven vil akseptere invitasjonen som offisielt vil bli overlevert tidlig i november, når katholikos Karekin II Nersissian, leder for den armensk-apostoliske kirke, besøker Roma.

Katholikos Karekin II, «øverste katholikos for alle armenere», ble valgt i oktober 1999 som etterfølger til Karekin I, det åndelige overhode for en kirke som har vært splittet fra Roma i århundrer, som sto pave Johannes Paul II spesielt nær. Han hadde gjort et stort arbeid for å gjenetablere enhet mellom de armensk-apostoliske og romersk-katolske kirkene. Karekin I døde i juni 1999 av strupekreft, 66 år gammel, og hans sykdom gjorde at det allerede planlagte pavebesøket i Armenia på hans invitasjon, måtte utsettes.

Nå er imidlertid veien klar for et pavebesøk. Biskop Ghabroyan sier at paven er svært ivrig etter å reise til Armenia, og de armenske myndighetene har allerede invitert ham. Hvis hans helse tillater det, skulle ikke reisen by på noen problemer, sier biskopen. År 2001 vil være en passende anledning, siden det markerer 1700-årsjubileet for den første evangeliseringen av Armenia. Noen observatører i Vatikanet mener at besøket kan finne sted i september 2001 og ikke i juni. Men biskop Ghabroyan uttrykker at han er sikker på at et besøk i juni snart vil kunngjøres offisielt.

I mellomtiden har verdens katolikker av armensk ritus feiret sitt jubileum i Roma den 14. september, ledet av sin patriark Nerses Bedros XIX. Etter feiringen har en gruppe på rundt 20 biskoper, ordenssuperiorer og andre ledere av Den armenske katolske Kirke blitt igjen for sin årlige synode, som avholdes mellom 19. og 27. september. Den armenske katolske Kirke stammer fra 1700-tallet, da Den hellige Stol utnevnte en patriark for å sørge for den pastorale omsorg for armenerne som bodde i eksil i Det hellige Land. I dag finnes det rundt 250.000 armenske katolikker, spredt i Syria og Libanon i tillegg til i selve Armenia.

Den armensk-apostoliske kirke ble splittet fra den universelle Kirken på grunn av uenighet om de dogmatiske formuleringene på konsilet i Kalkedon i 451. Disse uenighetene ble for noen år siden stort sett overvunnet i en felles læreerklæring undertegnet av pave Johannes Paul II og katholikos Karekin I, noe som la veien åpen for en fornyelse av fullt kirkelig fellesskap. I dag finnes det rundt 3 ½ millioner medlemmer av den armensk-apostoliske kirke i Armenia, Russland, Georgia, Midtøsten, Europa og Amerika.

Catholic World News 13. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)