Ny prefekt for bispekongregasjonen

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Erkebiskop Giovanni Battista Re (66), som siden 1990 har vært Vatikanets «innenriksminister» (offisielt: Sostituto for Statssekretariatets seksjon for alminnelige anliggender), ble lørdag utnevnt av pave Johannes Paul II til prefekt for Bispekongregasjonen. Kongregasjonen har til nå vært ledet av den brasilianske kardinalen Lucas Moreira Neves. Den er ansvarlig for forberedelse og avvikling av 2/3 av bispeutnevnelsene i hele verden, og dermed en av de viktigste institusjonene i Vatikanet. Kongregasjonen for østkirkene har ansvaret for katolikker av østlig ritus, mens Kongregasjonen for evangelisering dekker misjonsterritoriene. Prefekten for Bispekongregasjonen er en av de mest innflytelsesrike personene i kurien, og kardinal Moreira Neves ble en gang betraktet som «papabile», det vil si en sannsynlig pavekandidat.

Men det har i lengre tid vært klart at kardinalens helse var sviktende - han lider av alvorlig diabetes. Kardinal Moreira Neves fylte lørdag 75 år og oppnådde dermed «pensjonsalderen» for embeter i Vatikanet, og samme dag aksepterte paven hans avskjedssøknad. Erkebiskop Re overtar samtidig hans embete som leder for den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Kardinal Moreira Neves vender nå hjem til Brasil.

Erkebiskop Res tidligere embete som «substitutt» i Vatikanets stassekretariat overtas av den nåværende nuntius i Mexico, den argentinske erkebiskopen Leonardo Sandri (56). Han arbeidet mellom 1992 og 1997 som «assessor» i Statssekretariatet og var dermed erkebiskop Res stedfortreder. Deretter har han vært pavelig ambassadør (nuntius) i Venezuela og fra mars i år i Mexico. Erkebiskop Re har i lang tid vært på tale som Moreira Neves' etterfølger, og han blir med stor sannsynlighet utnevnt til kardinal i neste konsistorium. Tjenestemenn i Vatikanet har antydet at et konsistorium kan innkalles i februar. Innen da vil antallet kardinaler som er under 80 år, og dermed valgberettiget i et konklave, være nede på 95 - det kan bli enda lavere hvis noen av kardinalene under 80 år dør før den tid. Siden det maksimale antallet elektorer er 120, vil det da være 25 ledige plasser i kollegiet. I øyeblikket er det 99 kardinaler under 80 år, men de fire som når aldersgrensen før februar, er James A. Hickey (USA) (11. oktober), Eugenio de Araujo Sales (Brasil) (8. november), Hyacinthe Thiandoum (Senegal) (2. februar) og Antonio M. Javierre Ortas (Spania) (21. februar).

Erkebiskop Giovanni Battista Re ble født i 1934 i Brescia i Nord-Italia. Han ble presteviet i 1957 og gjorde tjeneste i bispedømmet Brescia til 1961. Da gikk han inn i Vatikanets diplomatiske korps og tjenestegjorde i Panama og Iran før han vendte tilbake til Roma for å begynne i Statssekretariatet. Han var sekretær for bispekongregasjonen fra 1987 til 1989, og i 1990 ble han utnevnt til Substitutt for Statssekretariatets seksjon for alminnelige anliggender.

Observatører i Vatikanet venter nå på erstattere for tre høyt rangerte tjenestemenn som har nådd pensjonsalderen, nemlig kardinal Achille Silvestrini (snart 77 år), prefekt for Kongregasjonen for østkirkene, kardinal Jozef Tomko (76 ½ år), prefekt for Kongregasjonen for evangelisering, og kardinal Edward Cassidy (76 år), president for Det pavelige råd for Kristen enhet.

Kathpress 16. september og Catholic World News 18. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.09.2000, sist endret 20.09.2000 - 14:20