St. Eysteins menighet i Bodø på valfart til Roma

Denne uken gjennomfører St. Eysteins menighet, Bodø, en pilegrimsreise til Roma.

Det har vært katolsk tradisjon helt siden år 1300 å besøke byen Roma i hellige år. Forrige ordinære hellige år var 1975. Ettersom det ble tradisjon å tilby hver ny generasjon denne mulighet, er igjen år 2000 av Paven blitt utropt til hellig år. Tilstrømningen av pilegrimer har i år vært mer overveldende enn noensinne tidligere i historien. Bare til den katolske Verdensungdomsdagen i august strømmet det et par millioner ungdommer til Roma.

Denne strøm av pilegrimer omfatter også folk fra Nordland. I invitasjonen til å delta opererte St. Eysteins menighet med minimum 20, maksimum 30 personer. En tid lå antall påmeldte på litt over 30, men resultatet er blitt at 29 reiser til Roma. Pilegrimsreisen ledes av sogneprest Torbjørn Olsen. Også en del ikke-katolikker og noen får personer fra andre landsdeler deltar.

Roma er først og fremst stedet der apostlene Peter og Paulus led martyrdøden. Peters- og Pauluskirken er de berømte helligdommer på deres gravsteder. Dertil er det stedet der Paven holder til og hvorfra Den katolske kirke ledes. Men byen fylles også av mye annet severdig, fra de førkristne klassiske minnesmerker, via renessansens og barokkens enorme utsmykning, til det moderne turist- og studiemål.

Før avreisen ble pilegrimene velsignet under høymessen i St. Eysteins kirke søndag 24. september. I Roma skal de foruten å besøke severdigheter holde norske gudstjenester bl.a. i Katakombene og i Peterskirken. I tillegg blir det naturligvis et sosialt arrangement med luncher eller middager på hyggelige restauranter.

Pastor Torbjørn Olsen bodde i Roma fra 1992 til 1995 (da han ble sogneprest i Bodø) i forbindelse med et doktorstudium i kanonisk rett(kirkelig juss).

Melding fra St. Eysteins menighet

av Webmaster publisert 25.09.2000, sist endret 25.09.2000 - 16:10