Nordisk Bispekonferanse i Reykjavik 16.-21. september 2000

På innbydelse fra biskopen av Reykjavik, biskop Johannes Gijsen, har Den nordiske bispekonferanse hatt sitt årlige høstmøte fra 16.-21.09.2000 i Reykjavik.

Sammen med den pavelige nuntius, erkebiskop Piero Biggio, feiret medlemmene av konferansen den 17.09. søndagsmessen i den katolske domkirken, med både presidenten og hovedstadens ordfører til stede. De feiret 2000-årsjubileet for vår frelse og at Island ble kristnet for 1000 år siden.

På grunn av personalmangel må St.Josephsøstrene forlate Island. Til minne om deres viktige innsats ble det innviet en statue som Rekjavik by selv har skjenket. Den mangeårige generalvikaren, P. Augustinus George SMM, feiret sammen med menigheten og medlemmene av konferansen, 50-årsjubileet for sine klosterløfter og mer enn 40 års prestetjeneste på Island.

Medlemmene av konferansen besøkte karmelklosteret i Hafnarfjördur og utstillingen "Tusen års kristen-dom på Island". Islands president tok imot konferansen i sin residens. Han fremhevet betydningen den katolske kirkes bidrag har hatt for Island i fortiden og fortsatt har i dag.

Grunnleggende spørsmål om den katolske ekteskaps- og familieveiledningen ble inngående diskutert. Beretninger fra de kirkelige kretser i Skandinavia viser tydelig hvilke vanskeligheter den katolske kirke i Island, Finland, Norge, Danmark og Sverige har å kjempe med, ettersom den står under innflytelsen av sekulariserte oppfatninger og lovgivning.

Generalsekretæren i "Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken", biskop Clemens A. Kathke, fortalte inngående om endringene i den økonomiske støtten fra Tyskland.

I de lutherske folkekirker er det forandringer i lovgivningen og dyptgripende pastorale endringer på gang, som berø-rer den økumeniske dialogen. På grunn av innvandringen av så mange katolikker som tilhører de orientalske riter, har forholdet til de ortodokse kirker blitt stadig viktigere.

Troskongregasjonens dokument Dominus Iesus har fått til dels negative reaksjoner fra luthersk hold, og disse bør bli gjennomarbeidet. Både på regionalt og nasjonalt plan skal den økumeniske dialogen styrkes. I 2001 skal konferansen delta i et økumenisk møte, som forberedes av Konferansen av europeiske kirker og Rådet for europeiske bispekonfe-raner (katolsk) i Strassburg.

Mange fine impulser har kommet fra alle markeringene av jubelåret. Det ble understreket hvor gledelig det er at så mange skandinaviske ungdommer deltok på verdensungdomsdagen i Roma.

Blant mange andre spørsmål diskuterte konferansen også samarbeidet med den katolske kirke i Baltikum, innførin-gen av offentlig innkreving av kirkebidrag i Sverige, utviklingen av de katolske skoler og fengsels-sjelesorg.

Det er planlagt en fellesnordisk pilgrimsreise til Lourdes i 2001, og en av biskopene skal delta.

Den neste bispekonferanse skal være i mars 2001 i Finland.

Pressemelding, Nordisk bispekonferanse

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52