Ny prest til Fredrikstad

Den 11. september kom p. Krzysztof Skotarek OMI til Fredrikstad. Han er født i Damaslawek i erkebispedømmet Gniezno i Polen. Han ble presteviet 20. juni 1995 i Obra, Polen. Etter prestevielsen var han kapellan i Wroclaw i tre år. Deretter var han fengselsprest og prest for døve og stumme barn i Lubliniec i to år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.09.2000, sist endret 25.01.2013 - 16:42