God tilvekst av ordensprester i Oslo katolske bispedømme

Tre av de mannlige ordenskommunitetene i Sør-Norge har fått nye medlemmer de siste månedene. Stort sett er det tale om brødre fra utlandet som kommer for å styrke kommunitetene, men dominikanerne i Oslo har også fått tilbake en norsk bror etter avsluttede studier i Frankrike. Det er fr. Jon Atle Wetaas (42), som avla evige løfter i 1998 og nå forbereder seg på diakonvielsen. Sammen med fr. Jon Atle skal også franskmannen Réginald Blondeel styrke kommuniteten i Neuberggaten. Det ble tidligere meldt at en annen franskmann, fr. Renaud Escande også skulle komme til Norge, men han kommer til å være beskjeftiget med studier i overskuelig fremtid. Dominikanerne i Norge har også en bror med første løfter, fr. Arnfinn Haram, som studerer i Frankrike.

Tidligere i sommer fikk fransiskanerne tilvekst til sine to kommuniteter i Norge. Fransiskanerne fra den nederlandske provinsen tok i mot svenske Lars Frendel (53) den 5. juli, og tre uker senere kom p. Mariusz Lewandowski (31) til fransiskanerpatrene fra den polske S. Hedvigis - provinsen. De polske fransiskanerpatrene betjener St. Hallvard menighet på Enerhaugen i Oslo, Norges største katolske menighet, som raskt nærmer seg 8000 medlemmer. Fransiskanerne av den nederlandske provinsen har til nå bodd i St. Hallvard kloster, men de planlegger nå å flytte til et egnet sted i utkanten av Oslo og bygge opp et nytt fransiskansk apostolat der. Til deres kommunitet hører også fr. Tan Duc Do fra Larvik, som avla evige løfter i august i fjor, og som studerer til prest i Roma.

Siste skudd på stammen av ordensprester i Sør-Norge er foreløpig Krzysztof Skotarek, som ankom oblatfedrene i Fredrikstad den 11. september. Dermed blir kommuniteten på tre medlemmer. Oblatfedrene har ansvaret for alle de fire menighetene i Østfold, men bor sammen i Fredrikstad. P. Iru Pethuruppillai, som er kapellan i St. Olav menighet i Oslo, hører også til oblatfedrene.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.09.2000, sist endret 26.09.2000 - 15:37