Biskop Schwenzer får ny sekretær

Sissel ThyesSissel Thyes er ansatt som sekretær for biskop Gerhard Schwenzer i Oslo katolske bispedømme siden 1. september 2000. Hun skal også, på sikt, overta etter Heidi Øyma som sekretær for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Hun er født 05.10.1966, med norsk mor og luxemburgisk far og er oppvokst i Luxembourg. Av utdannelse er hun "éducateur spécialisé" fra "Institut supérieur pédagogique et technique de Belgique". Hun har bodd i Norge siden 1997 og bor i et focolarefellesskap.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.09.2000, sist endret 26.09.2000 - 16:17