Feiring av det hellige år 2000 for universitetene med utstilling om Niels Stensen

Universitetsjubileet under mottoet "The University for a New Humanism" ble i i tiden 4.-10. september arrangert med 59 kongresser fordelt på 40 universiteter og høyskoler i Italia og det hellige Land. I det kulturelle program deltok Universitet i Tromsø på vegne av Den nordiske bispekonferansen med en utstilling om den salige Niels StensenGregoriana-universitetet i Roma. Stensens liv og gjerning som naturvitenskapsmann og geistlig representerte Skandinavias bidrag til konferansens motto "en ny humanisme". Niels Stensen (1638-1686) er skytspatron for forskere.

Den høytidelige åpningen av utstillingen fant sted i et fullsatt auditorium hvor blant annet kardinal Poupard, som også er Vatikanets kulturminister, var til stede sammen med biskop Gerhard Goebel og den lutherske biskop Ola Steinholt fra Tromsø, rektor Tove Bull fra Universitetet i Tromsø og generalpriorinnen for Birgittasøstrene, Moder Tekla Famiglietti i Roma.

Rektor ved Gregoriana Universitet, Pater Franco Imoda, ønsket velkommen og takket i sin åpningstale at jesuittenes universitet gjennom utstillingen kunne være med å markere milleniumsfeiringen for "The World meeting of University Professors". Rektor Tove Bull takket for invitasjonen til å holde utstilling på Gregoriana-uiversitet og la til at hun var stolt over at Universitetet i Tromsø hadde fått dette oppdraget. Hun ga i sitt innlegg en kort presentasjon av sitt universitet, som er verdens nordligste.

Biskop Goebel kom i sin hilsen inn på Niels Stensens nære kontakt med jesuitter som han møtte på sine reiser i Köln, Hamburg, Firenze og Roma.

Lederen for Universitetsbiblioteket i Tromsø, professor Helge Salvesen, påpekte i sin tale at Niels Stensens tverrfaglige og holistiske syn på vitenskapen representerte de idealene som Universitetet i Tromsø er tuftet på, og han fortsatte: "For Niels Stensen var det ingen motsetningsforhold mellom Ham som har skapt verden og vi som forsøker å forstå den". Han avsluttet med å fortelle om Niels Stensens vennskap med den franskfødte jesuitt og matematiker Honore Fabri, som bodde i ordenens tidligere hovedkvarter i Roma, Collegium Romanum, ikke langt fra Gregoriana-universitetet.

Professor Stefano De Rosa fra Universitetet i Firenze og dr.med. Troels Kardel fra København ga korte innføringer i Stensens liv i Toscana og hans anatomiske oppdagelser om musklenes kontraksjon.

Åpningsseremonien ble avsluttet med at kardinal Poupard velsignet utstillingen.

Umiddelbart etterpå ble det holdt en høytidelig økumenisk gudstjeneste i den nærliggende Apostelkirken hvor representanter for den angelikanske kirke, kardinal Poupard, biskop Goebel og biskop Ola Steinholt fra Den norske kirken deltok. I sin tale understreket biskop Steinholt Stensens helthetlige syn på vitenskap og tro må tjene som ideal for dagens forskere og alle troende.

Utstillingen i aulaen på Gregoriana-universitetet viste i bilder og tekst på engelsk og italiensk Niels Stensens liv fra hans fødsel 1638 i København til studier i medisin og anatomi ved universitetene i København, Amsterdam og Leiden, og hans virke som anatom i Frankrike og siden Firenze hvor han ble tilknyttet kretsen av vitenskapsmenn som etterfulgte mesteren Galileo Galilei.

Stensen omtaler selv tiden i Toscana som den lykkeligste i hans liv og det var også her han valgte å konvertere til den katolske troen i 1667 og hvor hans forskning la grunnlaget for den moderne geologi. Senere ble han presteviet og også kalt til å bli biskop i Nord-Tyskland. Han kom det siste året av sitt liv til Schwerin hvor han døde i den ytterste fattigdom.

En tematisk del av utstillingen viste Stensens viktigste anatomiske oppdagelser: Munnens og øyets kjertler og deres funksjon, hans påvisning av at hjertet er en muskel, musklenes oppbygging og funksjon og hjernens anatomi. I den andre tematiske delen vistes eksempler på Stensens betydning som sjelesørger: hans utrettelige engasjement for å hjelpe de fattige, hans innsats for å dyktiggjøre sine prester i sjelesorgen blant annet med utgivelsen av boken "Hyrdeplikt" som er et av de første verker innen pastoralteologien. I tillegg til bildematerialet omfattet utstillingen bøker om Stensen, anatomiske og geologiske preparater utlånt fra anatomisk institutt i Tromsø og naturhistorisk museum i Firenze.

Stensen ble saligkåret av Johannes Paul II 23. oktober 1988. I sin tale sa paven: "Niels Stensen var en stor vitenskapsmann og biskop, han var alltid overbevist om at naturen gir vitnesbyrd om Guds eksistens. Men mest av alt søkte Stensen den ytterste årsak til alt, Gud selv, som ikke kan finnes med vitenskapelige måleinstrumenter, men som man bare kan nærme seg med hjertets erkjennelse. Han ble Guds lidenskapelige tjener, og han lærer oss at verden med all dens skjønnhet ikke er et mål i seg selv. Han oppfordrer alle til å ha et åpent blikk for Gud herlighet og erkjenne vår verdighet som mennesker."

Den vakre og instruktive utstillingen, som er laget av universitetsbibliotekar Hans Kermit, ble besøkt av mer enn 1000 mennesker i de seks dager den ble vist. De viktigste deler av utstillingen vil i tiden 26.10-25.11 bli vist på Det Danske Akademi i Roma. I forbindelse med den offisielle åpningen den 23.10 avholdes et Stensen-seminar hvor blant annnet professor Kari Børresen, Universitetet i Oslo, og Hans Kermit, Universitetet i Tromsø, vil holde foredrag.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52