10 år karmelkloster i Tromsø

Det var med stor festlighet vi markerte karmelittnonnenes tiårsjubileum i Tromsø søndag 10. september. Ti år er egentlig ikke noe lang tid, særlig ikke i kirkehistorisk sammenheng, men for oss i Tromsø stift er det allikevel all grunn til å være takknemlige over det som har skjedd de siste ti år.

Den 8. september 1990 kom tolv karmelittnonner fra Island til Tromsø for å starte en ny klosterkommunitet. Det var et hus utformet som generasjonsbolig, som ble det første kontemplative kloster i Nord-Norge. Huset skulle snart vise seg å være for lite, og man måtte tenke på en ny klosterbygning, særlig etter at kommuniteten hadde vokst til 16-17 søstre. Storsinnet hjelp fra inn- og utland gjorde det mulig å reise et nytt vakkert klosterbygg.

For fem år siden flyttet søstrene inn i det halvferdige klosteret. Jeg husker godt den første messen den 6. august 1995 i det uferdige kapellet, sjelden har jeg frosset slik under messen som den gang, ikke engang da jeg holdt gudstjeneste på isen på Svalbard i sollys og 25 kuldegrader. Her i klosteret var messehagelen gjennomfuktig og jeg var redd for at søstrene skulle bli syke.

Etter to videre år kunne klosteret og den vakre klosterkirken innvies. Mange husker vel enda den flotte TV- overføringen som NRK laget over selve innvielsen. Nå er det videre gått noen år og klosteret fungerer godt i vår by og vår menighet. Det blir oppsøkt av mennesker innen og utenfor kirken. Det er den guddommelige berøring av vår menighet i Herrens "Effata" lukk deg opp til oss, til å høre Guds budskap og å svare på det med karmelittnonnenes lovprisning.

Mange mennesker ønsker en nærmere kontakt med klosterlivet og vil leve en stund med søstrene. Gjestehuset som nå skal bygges vil gjøre dette mulig, men fortsatt trenger vi hjelp til å realisere det. Også ungdommer og skoleklasser finner veien til klosteret for å høre om klosterlivet og den katolske kirken ellers.

Tiårsfeiringen var en takk til Gud og til søstrene for deres tjeneste blant oss. I dagens anledning ble det holdt pontifikalmesse i klosterkirken. Etter messen var det en festlig mottakelse i klosterets spisesal for alle tilstedeværende, og også anledning til å spasere i klosterhagen, se på plantene og alt som søstrene har stelt til der. Festen ble avsluttet med søstrenes sang i klosterkirken.

+ Gerhard Goebel

Pressemelding, Tromsø stift

av Webmaster publisert 27.09.2000, sist endret 27.09.2000 - 14:12