Presteforflytninger i Nord-Norge

Pater Waldemar Staniszewski har i sommer forlatt Nord-Norge og er i alle fall for en tid flyttet tilbake til sitt hjemland Polen. Vi takker ham for den innsatsen han har gjort hos oss, særlig som sokneprest her i Tromsø. Mange savner ham som en god prest, som hadde godt lag med barn og ungdom. P.Waldemar arbeider nå i en stor menighet nær den ukrainske grensen, hvor han er særlig opptatt med å undervise barn.

Pater Marek Michalski som har arbeidet som kapellan i Bodø, vil nå overta oppgaven som sokneprest i Tromsø. Foreløpig arbeider han som sokneadministrator, men den 29. okober skal han formelt innsettes som sokneprest i Vår Frue menighet i Tromsø.

En stor glede for oss er at Pater Andreas Kosciukiewicz er kommet tilbake til Tromsø etter å ha vært i Polen i fire år, hvor han arbeidet med prestekall. Nå skal han være stiftskapellan i Tromsø og blant annet ta del i ungdomsarbeidet.

Pater Miroslaw Ksiazek (Mirek) vil med tillatelse av sine foresatte arbeide et år i Trondheim Stift for å hjelpe til i en vanskelig prestesituasjon, mens Bodø menighet vil få en prest tilhørende Trondheim Stift, som i Bodø skal lære å bli kjent med det norske språk og norske forhold.

Pater Andreas Zydek har fått innvilget et sabbatsår og er reist til Polen.

Pressemelding, Tromsø stift

av Webmaster publisert 27.09.2000, sist endret 27.09.2000 - 14:18